West Pride lämnar Selma Folkhögskole­förening

West Pride lämnar Selma Folkhögskole­förening

West Pride lämnar Selma Folkhögskole­förening West Pride var tidigare med i Selma Folkhögskoleförening, men beslutade på sitt styrelsemöte i januari att gå ur föreningen. West Prides styrelse fattade beslutet att lämna Selma Folkhögskoleförening på sitt senaste...
ARRE! ARRE! TILL WEST PRIDE

ARRE! ARRE! TILL WEST PRIDE

Det Malmö-baserade riot grrrl gang bestående av Anna Palmer, Katja Nielsen, Mattis Årestad och Totta Edlund har precis kammat hem P3 Guld för årets rock/metal med sitt album Tell Me All About Them (2019, PNKSLM Recordings)”.

West Pride tema 2020

West Pride tema 2020

Sverige + HBTQ = sant?

West Pride står och arbetar för en jämlik värld och ett jämlikt Sverige, fritt från fördomar och trakasserier. I år är temat för West Pride “Sverige + HBTQ = sant?”, för hur ser relationen mellan Sverige och HBTQ ut?

Det finns många olika tankar och idéer om vad det innebär att vara svensk idag. I Sverige går åsikter isär huruvida att vara svensk är något att vara stolt över samt om normer och traditioner är något att bevara och förstärka, eller utmana och förändra.

Under 2020 infaller den svenska nationaldagen under Prideveckan. Den 6 juni hissar därför West Pride den svenska flaggan tillsammans med regnbågsflaggan, som två symboler för mångfald, öppenhet och jämlikhet. Ett försök till att ena och engagera människor till att stå för allas lika värde. Ett Sverige som aldrig accepterar att mänskliga rättigheter inskränks. Ett Sverige som är till för alla.

När mångfald ifrågasätts och trans-, bi- och homofobi normaliseras behöver vi tillsammans stå upp för vad vi vill att Sverige ska representera. Vårt land och alla dess symboler definieras av dig lika mycket som av alla andra. Så bär svenska flaggan och regnbågsflaggan med stolthet, för allt det Sverige är och kan vara.

Vi ses på West Pride 3-7 juni 2020!

Föreslå personer till West Prides styrelse!

Vi söker engagerade människor som vill vara med oss på West Pride och skapa en jämlik värld fri från fördomar och diskriminering.

Brinner du för HBTQ+-frågor och kanske har tidigare föreningserfarenhet?Gillar du att tänka strategiskt och långsiktigt?Vill du vara med och leda föreningen bakom Sveriges näst största pridefestival?Eller känner du någon som passar in på beskrivningen?
Om svaret är JA så nominera för att sitta i styrelsen! Du kan föreslå både dig själv eller någon annan. Nominerar gör du genom att skicka ett mail till valberedning@westpride.se , där du ger en kort motivering för nomineringen, kontaktuppgifter till den nominerade och i ämnesraden skriver “Nominering styrelse”.Vi behöver dina förslag senast fredagen den 31 januari klockan 23:59.

Den nya styrelsen antas sedan på West Prides årsmöte den 31 mars som pågår från klockan 17.00-19.00.Vi ser fram emot att höra från dig!

Kärlek,West Prides valberedning

Varför är West Pride med i Selma Folkhögskoleförening?

Varför är West Pride med i Selma Folkhögskoleförening?

Detta är en av flera frågor som riktats till West Pride med anledning av den uppmärksamhet som Selma Folkhögskoleförening har fått i media på sistone.

I början på sommaren fick West Pride en fråga om vi ville gå med i Selma Folkhögskoleförening. På första styrelsemötet efter sommaren behandlades frågan. Joakim Hjelm och Ann-Sofi Hermansson bjöds in till styrelsemötet för att ge en djupare beskrivning och svara på frågor.

West Prides styrelse hade en kritisk hållning till förslaget och när beslutet till slut fattades så var det inte en helt enig styrelse som beslutade: Att West Pride skulle gå med i Selma Folkhögskoleförening i syfte att bidra med hbtq-perspektiv. Styrelsen nominerade ordförande och verksamhetschef till Folkhögskoleförening föreningens styrelse och gav ett tydligt medskick. Det handlade om att lyfta in hbtq-perspektivet och att följa utvecklingen av inriktningen. Om det skulle ske något som West Pride inte längre kunde stå för skulle frågan behandlas löpande av West Prides styrelse om vi skulle vara kvar i folkhögskoleföreningen eller inte.

West Pride var således fullt medvetna om att det fanns personer i folkhögskoleföreningen som är och uppfattas som kontroversiella. För West Pride var det viktigt att inte associeras med dessa personers enskilda åsikter och agerande utan folkhögskoleföreningens stadgar och inriktning.

West Pride har sedan 2010 bedrivit kunskapsspridning, kompetensutveckling och utbildningar kring hbtq och sedan 2018 genomför vi HBTQ-diplomeringar. Det var första gången vi fick frågan om att samverka kring en folkhögskola. Så de möjligheter vi såg handlade främst om att bidra till att utveckla kunskapsspridningen av hbtq-frågor och även skapa specifika kurser för såväl studerande som för yrkesverksamma. Vi såg det även som ett sätt att utveckla West Prides HBTQ-diplomering.

West Prides ser det som en självklarhet att bidra med sin kompetens och sitt engagemang för att driva en folkhögskola vars inriktning ska främja demokrati och motverka hedersproblematik.

HBTQ-personer utsätts dagligen för hedersrelaterade kränkningar och brott. West Pride arbetar redan idag, som beskrivits ovan, för HBTQ-personers rättigheter genom att vara ute på skolor från förskoleklass till och med gymnasium för att utbilda lärare och elever i mångfald och bemötande. Vi ser stora möjligheter att bidra med vår kompetens i Selma Folkhögskoleförening.

Selma Folkhögskoleförening och Selmainstitutet är inte samma sak. West Pride är enbart medlemmar i folkhögskoleföreningen.

Vad gäller den upprördhet som anställda vid Göteborgs Folkhögskola har riktat mot Selma Folkhögskoleförening så har vi full förståelse för detta och beklagar att formalian förhindrat en dialog.