90-konto och Giva Sverige

90-konto och Giva Sverige

West Pride har tilldelats 90-konto och medlemskap i Giva Sverige, 90-kontot är en kvalitetssäkring av föreningen och ett bevis till givare att det som skänks går dit det ska och ger dessutom en möjlighet för West Pride att bredda insamling av medel för att skapa festivalen.

West Pride tema 2020

West Pride tema 2020

West Pride står och arbetar för en jämlik värld och ett jämlikt Sverige, fritt från fördomar och trakasserier. I år är temat för West Pride “Sverige + HBTQ = sant?”, för hur ser relationen mellan Sverige och HBTQ ut?

Selma Folkhögskoleförening

Selma Folkhögskoleförening

Varför stöttar West Pride Selma Folkhögskoleförening? Detta är en av flera frågor som riktats till West Pride med anledning av den uppmärksamhet som Selma Folkhögskoleförening har fått i media på sistone.