WEST PRIDE I SAMHÄLLET

West Pride arbetar för mänskliga rättigheter och en värld fri från fördomar och diskriminering. Vi vill förändra attityder och öka kännedomen kring normkritik och HBTQ+-personers livssituation, dels genom att årligen skapa en Pridefestival och dels genom att året runt utbilda företag, organisationer och skolor runt om i Västra Götalandsregionen i HBTQ- och mångfaldsfrågor. 

År 2018 var West Pride för första gången med i SOMI-institutets årliga undersökning om göteborgarnas attityder och vanor. Totalt 58% av Göteborgs invånare och 86 % av de som identifierar sig som HBTQ instämmer helt eller delvis i att West Pride bidrar till ett öppnare samhällsklimat. Hela 89 % av dem som besökte West Pride 2018 anser att West Pride bidrar till ett öppet samhällsklimat.  

West Pride gör skillnad och hela förenings existens bygger på att förändra attityder i samhället, att skapa trygga mötesplatser för HBTQ-personer samt att lyfta normkritiskt tänkande. SOMI-institutets undersökning. Göteborgarnas svar visar på att West Pride spelar roll och West Pride fortsätter kämpa för att göra än mer skillnad. 

HUR VI FÖRÄNDRAR

Varje år anordnar West Pride en Pridefestival i Göteborgs hjärta med hundratals programpunkter, tillsammans med en stor Prideparad som tågar fram genom stadens hjärta som firar HBTQ-rörelsen framgångar och samtidigt manifesterar kampen för ytterligare förändring och förbättring för HBTQ-personers livskvalité. 

Utöver festivalen utbildar och HBTQ-diplomerar West Pride året runt företag, organisationer och skolor i HBTQ- och mångfaldsfrågor. Utbildningarna är ett avgörande arbete för att förändra attityder samtidigt som kännedom kring normkritik och HBTQ+-personers livssituation ökas. 

Klicka här för att läsa mer om och boka utbildningar! 

 

SYFTE

Vår vision är en jämlik och inkluderande värld fri från fördomar och diskriminering.

West Pride är en konst- och kulturfestival som skapar trygga mötesplatser för HBTQ+-personer och lyfter upp normkritik och HBTQ+-personers livssituation. Festivalen är gratis för besökarna.

Festivalen riktar sig i första hand till HBTQ+-personer i Göteborg och Västra Götalandsregionen, men även till en bredare allmänhet nationellt och internationellt.

Året runt arbetar West Pride med att utbilda skolor, företag och organisationer i HBTQ+ och mångfaldsfrågor. Kunskap gör skillnad och skapar ett mer öppet samhälle, där alla kan vara sig själv.

Vårt syfte är att synliggöra en mångfald av uttryck genom att samordna och arrangera konst och kultur. Vi skapar mötesplatser och arenor för kunskapsfördjupning, samtal, reflektion, attitydförändring och samhällspåverkan. Vi vill uppmuntra till ett öppet samhällsklimat som motverkar fördomar och diskriminering på grund av sexuell läggning, könsidentitet och/eller -uttryck.

Genom våra arrangemang och samarbetspartners är vi en katalysator för positiv förändring lokalt och globalt. Vi vill skapa mötesplatser för människor och organisationer om HBTQ+-frågor. Genom konst och kultur får festivalen effekter utanför sin avgränsade plats i tid och rum.