West Prides utmärkelse till den eller de personer eller organisationer som verkat i Kaj Heinos anda.
Kaj Heino var en värdefull aktivist inom  flykting-, mänskliga rättighets- och antidiskrimineringsfrågor.

Årets pristagare:

Eva Borgström

Eva Borgström, professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs Universitet, har genom hela sin forskargärning arbetat med att synliggöra HBTQI-personers livssituation, historia och erfarenhet av homofobi.1985 var Eva den drivande kraften bakom att Kvinnovetenskaplig Tidskrift för första gången någonsin kom att ägna ett helt nummer åt lesbiska. Hon var också en av de forskare som såg till att queerteorin introducerades i svensk forskning. Eva har under sin långa karriär stött på mycket motstånd, men har envist och med fast övertygelse fortsatt sin forskning. Hennes bibliografi innehåller en rad viktiga arbeten som skildrar och analyserar lesbiska livsvillkor i svensk skönlitteratur. Det som tidigare har varit bortsuddat och bortglömt har Eva lyckats synliggöra för  HBTQI-personer i vår egen tid. För sin livslånga gärning är Eva Borgström en synnerligen värdig mottagare av Kaj Heino-priset 2022.

Kateryna Blagodyr

Kateryna Blagodyr har, som grundare av den ideella, opolitiska och humanitära integrations- och fredsföreningen Help Ukraine in Gothenburg (HUG), med stort engagemang arbetat för främjandet av en rättvis och hållbar värld i fred. Kateryna har i sitt arbete inom Help Ukraine in Gothenburg tagit med sig erfarenheterna från 2015,då hon likt Kaj Heino var djupt engagerad i Syrienkrisen. Hennes enastående engagemang att konkret, praktiskt och direkt hjälpa ukrainska flyktingar har på kort sikt fått enormt gensvar och stöd i Göteborg. Kateryna Blagodyrs gärning vittnar om en betydande och mycket hedervärd medmänsklig insats, vilket gör henne till en synnerligen värdig mottagare av Kaj Heino-priset 2022.

Khaled Alesmael

Författaren och journalisten Khaled Alesmael har med oförtröttlig energi och stort engagemang skrivit artiklar, essäer och romaner om HBTQI-samhället och arabiska bögar. Khaled har en omfattande och uppmärksammad verksamhet både i Sverige och internationellt. Khaled debuterade 2018 med sin roman Selamlik och 2020 utkom hans andra roman En port till havet med berättelser om nio homosexuella arabiska flyktningar. Khaleds skildringar av arabiska bögar och migration har en stor poetisk sprängkraft och fångar läsaren med allt det mod och all den styrka som kommer ur erfarenheten av att vara flykting. På försättsbladet till sin roman Selamlik formulerar han den homosexuelle flyktingens paradox: Vänder du tillbaka hamnar du mitt i vårt vansinne igen. Fortsätter du framåt går du ensam in i de andras. Du står vid vansinnets gräns. Bestäm vilket du ska välja. Khaled Alesmaels berättarkonst gör världen större, rikare och mer inkluderande och han är en synnerligen värdig mottagare av Kaj Heino-priset 2022.


Foto: Hampus Haara