I ett tiotal länder är homosexualitet förenat med dödsstraff och i nästan sjuttio länder är det långa fängelsestraff som väntar HBTQ-personer. Migrationsverket och migrationsdomstolarna fattar idag beslut om utvisning av HBTQ-personer till sådana länder efter en godtycklig och rättsosäker trovärdighetsbedömning.

West Pride kräver att regeringen garanterar en rättssäker asylprocess för HBTQ-personer i Sverige. 

– Det är omänskligt att utgå ifrån en trovärdighetsbedömning av asylsökande HBTQ-personer baserad på en godtycklig modell utan vetenskaplig grund. Redan idag har alldeles för många personer skickats tillbaka till förföljelse, fängelsestraff och till och med död. Detta måste få ett slut nu, säger Emma Gunterberg Sachs, verksamhetschef West Pride.

Modellen utgår från en stereotypiserande idé om att alla HBTQ-personer har samma erfarenheter av att växa upp i homo- och transfobiska samhällen. De förväntas därför kunna berätta detaljerat om sina erfarenheter i asylutredningar, vilket kan vara mycket svårt för personer som är uppvuxna i kulturer där HBTQ anses som tabu, syndigt och förenat med rättspåföljder. Att hitta ord för det som varit omöjligt att berätta om eller att våga öppna upp sig i ett nytt land där det är svårt att veta vad som gäller rättsligt är bara några av de hinder som asylsökande måste ta sig igenom. 

West Pride lanserar en ny kampanj och namninsamling

För att belysa problemen med den nuvarande asylprocessen och för att försöka göra verklig skillnad lyfter West Pride nu fram sex olika HBTQ-flyktingars berättelser om deras väg genom den svenska asylprocessen. Genom att utse dem till Pride-ambassadörer och hedersmedlemmar i West Pride, vill vi ge dem den trovärdighet de i dagsläget behöver för att få stanna. I anslutning till kampanjen, startar West Pride en namninsamling som kommer att överlämnas till migrationsminister Anders Ygeman på World Refugee Day den 20 juni

Möt ”Serena” från Irak, ”Ansumana” från Senegal, ”Khalid” från Afghanistan, ”Muhizi” från Rwanda, ”Nour” från Marocko och ”Farhad” från Iran. Läs deras gripande vittnesmål om hur de var tvungna att fly för sina liv och hur deras identiteter ifrågasätts av Migrationsverket och vilka livsförödanden konsekvenserna det kan få.

– Jag har sett vänner bli stenade till döds på grund av sin sexuella läggning och jag skulle aldrig kunna återvända till Irak och leva som den jag är. Jag har modet att ta mitt eget liv om jag måste återvända, säger ”Serena” en av de asylsökande.

Läs mer om kampanjen och de asylsökande HBTQ-personerna på West Prides hemsida och ambassadorsofpride.com.

Skriv under namninsamlingen här.

Emma Gunterberg Sachs
Verksamhetschef
emma@westpride.se

+46 72 579 23 20