• Facebook
  • Twitter
  • Utskriftsvänlig Sida
  • LinkedIn

Lär känna årets konstnärer som ställer ut på West Prides konstutställning 2022! Tolv fantastiska och kreativa personer står bakom verken som finns att se och uppleva på Stadsbiblioteket, 5-19 juni.

 

Diba Mokhtabad 

Recognition is not just remembering the names and colors. Recognition is to understand the challenges, to act, to be sensitive about the matter, and to be responsible. 

Growing up in a small village, Mokhtabad’s favorite hobby became walking in nature trying to understand the deep relationship between human and its environment. The peace which she finds in nature touches her so profoundly that she tries to reflect it to all her handworks to express her feelings.” 

 

Hild K 

Hild K arbetar i huvudsak med fotografi och collage som hen bearbetar digitalt på olika sätt. Hen gör även cyanotypier. Hild K är en ickebinär transperson och konstnärlig aktivist som använder konsten som ett sätt att utforska och uttrycka sin könsidentitet. 

Hemsida: www.hildk.site

 

Julia Pivén 

Pivén är en bisexuell konstnär som är normbrytande både till sin konst, livsstil och hur hon pratar öppet om sin schizofreni. En del av konstnärskapet handlar om androgyna uttryck och normbrytande kroppar, likväl ett illa dolt intresse för BDSM.

Instagram: @juliapivenart 

Facebook: Art by Julia Pivén 

 

Martin Johansson 

Johansson utforskar uteslutande queera och gay ämnen med sitt fotograferande genom porträtt eller den manliga formen. Hen ställde ut förra året med en serie porträtt på queera personer genom serien Room No. 

 

Melissa Johansson  

Johansson är en frilansande queer arbetarklasskonstnär som brinner för att skapa sammanhang och gemenskap för queera personer. Verken är drömmar om en postkapitalistisk värld, en visualisering av den queera tillvaron efter revolutionen.  

 

Miro Elgeholm 

Elgeholm gör färgrika illustrationer med ickebinära marsvinliknande figurer kombinerat med eftertänksamma texter om relationer, livet och att bryta normer. I sitt konstnärskap utgår hen från sitt liv som queer, ickebinär och flersam. 

  

MOM (Morita, Ottosson, McCready) 

Japans regering erkänner ännu inte icke-heteronormativa familjer och paret Morita och McCready, som varit gifta sen år 2000, står inför en potentiell påtvingad skilsmässa. Men vad är en familj? Projektet FAMILY MOVE syftar att diskutera denna fråga med en bredare publik. 

 

Novalie Kaspersson  

Kaspersson arbetar mest digitalt i form av illustrationer. Hon är själv del av HBTQI och skapar sin konst från ett normbrytande perspektiv. Hon är uppvuxen i kyrkan och använder sin konst för att belysa HBTQI-personers upplevelser i en församling. Hon vill belysa problem och samtidigt inge en känsla av lugn.

 

Queer Zine Project 

Zine (en liten självpublicerad tidning) från Queer Zine Project, som skapas under maj 2022. Alla verk i zinet är skapat av HBTQ+ personer.

 

Robin Dunmark 

Dunmark ritar och målar mycket. Under West Pride visas hans konst som utmanar den normala cis-tvåsamheten med inslag av funkismänni­skan.  

 

Sahar Alkhateeb 

Alkhateeb is a trans-non binary Palestinian who works with installation. Their work is an istallation which shows their postition as queer in their old society and the society that they are in right now.

Hemsida: www.saharalkhateeb.com

 

Susanne Atkins Ryman (Rymanskanskonst) 

”Rymanskan” målar utifrån sig själv med akryl och mixad teknik, även i tusch på blandat material så som papper eller canvas mm. Då hen är HBTQ blir det ofta abstrakt med könsneutrala eller kvinnliga motiv.

Instagram: @rymanskanskonst