• Facebook
  • Twitter
  • Utskriftsvänlig Sida
  • LinkedIn

Tveka inte att nominera personer du vill se i
West Prides styrelse 2022!

Styrelsen väljs av årsmötet och är efter årsmötet föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen leder föreningens verksamhet, ansvarar för denna, för föreningens ekonomi och för att beslut fattade av årsmötet verkställs. Nomineringen görs till West Prides valberedning som tar fram underlag till årsmötet.

Att sitta i West Prides styrelse är ett ideellt uppdrag som kräver tid. Du gör det på din fritid och du får möjlighet att göra skillnad genom att bidra med det just du är bra på och tycker är roligt. Uppdraget är även lärorikt på många olika plan.

Vi har styrelsemöten i två till tre timmar, en gång i månaden. Mellan mötena arbetar vi med olika frågor för att utveckla verksamheten och stötta det löpande arbetet. Arbetet fördelar vi gemensamt utifrån intresse och tid. Styrelsen ska främst arbeta med de strategiska frågorna, utarbeta policys och följa upp verksamheten.

Vi söker dig som vill engagera dig och bidra till en fantastisk upplevelse det kommande året!

_______________________________________________________________________________

Nominering

Du kan i år nominera till ordinarie styrelseledamot som väljs på ett eller två år. Du kan också nominera till ersättare, en ersättare väljs alltid på ett år. Vi söker även sammankallande till valberedningen.

Nominera till styrelsen genom att skicka ett mejl till valberedningen@westpride.se
För nomineringar till ny valberedning skickar du ett mejl till presidiet@westpride.se