Första institutionen på Göteborgs universitet blir HBTQ-diplomerad

 • Facebook
 • Twitter
 • Utskriftsvänlig Sida
 • LinkedIn
två personer håller upp en regnbågsflagga. tre personer sitter framför flaggan i en mörkblå soffa och visar upp ett HBTQ-diplom
 • Facebook
 • Twitter
 • Utskriftsvänlig Sida
 • LinkedIn

Idag den 22 mars 2021, delar West Pride ut en HBTQ-diplomering till institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet. Arbetet med diplomeringsprocessen påbörjades redan augusti 2019 och är nu i mål.

Jag är glad och imponerad av det stora engagemang och intresse som våra medarbetare gett uttryck för under arbetet med HBTQ-diplomeringen vid institutionen. Arbetet tar avstamp i ändringen i Diskrimineringslagen 2017 (2008:567) vilket ligger i linje med Göteborgs universitets styrdokument likväl som med den gemensamma värdegrunden för statsanställda. Vi värnar om att institutionen ska präglas av en öppen attityd och respekt för människors olikheter och lika värde både vad gäller medarbetare som studenter, säger Anna-Carin Jonsson, prefekt vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik.

anna-carin jonsson håller upp hbtq-diplomet. bakm henne hänger en regnbågsflagga
 • Facebook
 • Twitter
 • Utskriftsvänlig Sida
 • LinkedIn
Anna-Carin Jonsson håller upp HBTQ-diplomet.

Diplomeringsprocessen som består av fem huvudsakliga steg syftar till att öka HBTQ-kunskapen och erbjuda verktyg för normmedveten granskning av den egna verksamheten. Bland annat har hela institutionen fått ta del av kunskap kring HBTQ-frågor, lagstiftning och diskuterat både riktiga och fiktiva situation.

Processen har mynnat ut en gedigen handlingsplan för att kvalitetssäkra verksamheten utifrån ett mångfalds- och HBTQ-perspektiv. Arbetet med handlingsplanen kommer att följas upp var sjätte månad under tre år av West Pride.

Förutom tal av Eva Wiberg, rektor vid Göteborgs universitet, Anna-Carin Jonsson, prefekt vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik kommer Tiina Rosenberg, professor i teatervetenskap och tidigare verksam som professor i genusvetenskap vid Stockholms universitet samt vid Lunds universitet att ge en inspirationsföreläsning kl. 14:15. Till den välkomnas även studenter. Hela diplomeringsceremonin sker helt digitalt den 22 mars kl. 14:00 till kl. 15:00.

en regnbågsflagga är upphängd högt uppe i göteborgs uniersitets lokaler
 • Facebook
 • Twitter
 • Utskriftsvänlig Sida
 • LinkedIn

Steg 1: Vad är en fobi?

Det är vanligt att en drabbas av en fobi. Vissa utvecklar fobier för saker som egentligen är helt...

DIN TID ÄR NU

West Pride 2021 Inför årets festival har West Pride valt att lyfta Göteborg och den resa staden...