Mottagare av Kaj Heino-priset 2019 och 2020 är…

 • Facebook
 • Twitter
 • Utskriftsvänlig Sida
 • LinkedIn

2020-12-16 | Nyheter

 • Facebook
 • Twitter
 • Utskriftsvänlig Sida
 • LinkedIn

2019-års pris går till:
Richard Magito Brun

2020-års pris går till:
Lars Gårdfeldt
Nasrin Pakkho
Kristoffer Pilmalm
Qviding FIF

– Juryn var helt enig i sitt val av pristagare och vill på så sätt lyfta och hylla fyra personer och en idrottsorganisation för sina viktiga insatser. Det här är givetvis även en uppmuntran till att fler engagerar sig i frågor om mänskliga rättigheter, vågar öppna sina hjärtan och stå upp för HBTQI-rättigheter, flyktingmottagning och antirasism, säger Tasso Stafilidis, juryns ordförande och tillika ordförande för West Pride.

Sedan 2017 har West Pride delat ut Kaj Heino-priset som instiftades för att hedra minnet av Kaj Heino och uppmärksamma de som verkat i hans anda, som aktivist inom flykting-, mänskliga rättigheters- och/eller antidiskrimineringsfrågor. Priset är en utmärkelse och ingen summa pengar, och delas ut i samband med festivalen. Kaj Heino-priset kan ges till både en enskild personer eller flera personer, även till en eller flera organisationer. 

Då ingen utdelning skedde 2019 har prisjuryn beslutat att dela ut priset tillsammans med priserna för 2020. (Prisutdelningen sker vanligtvis under West Prides festival men sker nu digitalt med anledning av pandemin.)

Läs motiveringarna i sin helhet nedan.


Om Kaj Heino
Redan som tonåring började Kaj Heino verka som aktivist i Finland, där han föddes. Därefter verkade han som aktivist inom minoritets- och rättighetsfrågor i 30 år, fram till sin plötsliga död 2016. Kaj Heino var bland annat aktiv som medlem i Göteborgs stads HBTQ-råd, en av initiativtagarna till antidiskrimineringsbyrån Göteborgs rättighetscenter – mot diskriminering (GRC) och verkade inom West Pride sedan grundandet, såväl som styrelsemedlem som valberedningen. West Pride beslutade att instifta ett pris till Kaj Heinos minne.

Kaj Heino-prisets jury utser pristagare och består av representanter från:

 • West Pride
 • HBTQ-Rådet i Göteborgs Stad
 • RFSL Göteborg
 • SLM Göteborg
 • Haket
 • Kaj Heinos familj

MOTIVERINGAR

Richard Magito Brun 
Richard Magito Brun tilldelas 2019-års Kaj Heino-pris (postumt). Liksom Kaj Heino var Richard Magito Brun en driven, kunnig och tålmodig aktivist som drev rättighetsfrågor ur ett brett perspektiv. Han beskrev sig själv som hemmahörande i två befolkningsgrupper, resandefolket och HBTQ-communityn. Rickard Magito Brun var djupt engagerad i föreningslivet och var med från starten i både Kulturgruppen för resandefolket och Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering (numera Antidiskrimineringsbyrån Väst). Därutöver var han även styrelseledamot i RFSL Göteborg. Ytterligare en förening han var engagerad i är SLM Göteborg. Richard Magito Brun har lämnat ett stort tomrum efter sig, både som person och som aktivist.

 • Facebook
 • Twitter
 • Utskriftsvänlig Sida
 • LinkedIn

Lars Gårdfeldt 
Lars Gårdfeldt tilldelas 2020-års Kaj Heino-pris. Lars har genom sin livsgärning gett liv, hopp och engagemang till HBTQ-rörelsen. Lars var en av de första som vigde samkönade par i Sverige, hen lever som öppet homosexuell och är präst och hen har givit ut ett antal böcker med HBTQ-tema. Lars är en sann inspiratör och dessutom en person som får saker gjorda, saker som gagnar den svenska HBTQ-rörelsen.

 • Facebook
 • Twitter
 • Utskriftsvänlig Sida
 • LinkedIn

Nasrin Pakkho 
Nasrin Pakkho tilldelas 2020-års Kaj Heino pris. Nasrin har genom många år visat sitt engagemang för mänskliga rättigheter och anti-diskrimineringsarbete. Hennes filmer speglar ofta människor som lever i utsatta situationer på ett respektfullt och inkännande sätt. Hennes film Regnbågens sång visar äldre HBTQ-personers liv, något som ofta inte blir belyst i debatten. Nasrin har genom hela sin filmgärning visat att hon brinner för människors lika värde och att alla är värda en plats i hennes berättelser.

 • Facebook
 • Twitter
 • Utskriftsvänlig Sida
 • LinkedIn

Kristoffer Pilmalm och Qviding FIF 

Kristoffer Pilmalm och Qviding FIF tilldelas 2020-års Kaj Heino-pris. Kristoffer har flyttat fram HBTQ-rörelsens position inom lagidrotten. Han har drivit igenom att Qviding FIF numera har regnbågsfärgade matchställ och att klubben har medverkat på West Pride. Juryn anser att det är modigt att stå för HBTQ-personers rättigheter i idrottssammanhang och detta har Kristoffer gjort och gör. På så sätt är han en förebild för såväl idrottare som för människor utanför idrotten. Qviding FIF är ett föredöme inom idrotten som på ett aktivt sätt lyfter HBTQ-frågorna.

 • Facebook
 • Twitter
 • Utskriftsvänlig Sida
 • LinkedIn

 • Facebook
 • Twitter
 • Utskriftsvänlig Sida
 • LinkedIn

 • Facebook
 • Twitter
 • Utskriftsvänlig Sida
 • LinkedIn

Tidigare pristagare:
2017: Pia Emanuelsson samt Ardeshir Bibakabadi och föreningen HOMAN.
2018: Gunnar Bäckström, Adam Alian, RFSL Newcomers Göteborg och HBTQ-rådet Göteborgs Stad.

 

Kontaktinformation

info@westpride.se