Livssituationen lyfts

Fokus på HBTQI i stor kampanj

 • Facebook
 • Twitter
 • Utskriftsvänlig Sida
 • LinkedIn

2020-06-3 | Nyheter

I samband med Sveriges nationaldag, när West Pride också skulle ha ägt rum, passar prideorganisationen på att syna situationen för HBTQI-personer idag. Genom en stor utomhuskampanj och via sociala medier uppmärksammar West Pride hur det är att leva som HBTQI-person i Sverige.

Kampanjen som bygger på en rikstäckande kvantitativ undersökning av HBTQI-personers livssituationen visar på ett nedslående resultat som inte motsvarar många svenskars självbild av Sverige som inkluderande och jämlikt.

Många känner sig otrygga

Så många som 7 av 10 HBTQI-personer får höra nedsättande kommentarer och 3 av 10 undviker vissa platser på grund av otrygghet. Dessutom har 2 av 10 blivit utsatta för hatbrott. Problemet är vedertaget och allmänheten känner till det mycket väl då 76% av dem svarar att de tror att HBTQI-personer diskrimineras.

West Pride uppmärksammar problemen genom kampanj

Genom en bred kampanj lyfter West Pride resultatet av undersökningen och behovet av utbildning och kunskap inom mångfald och HBTQI genom att problimatisera kring Sverigebilden.

– I syfte att utmana begreppet svenskhet och hur stolta, fria och jämlika vi egentligen är, har West Pride tillsammans med Grey Gothenburg och The Bond, utvecklat en kampanj som avtäcker en vardag för de som faller utanför den svenska normen, menar Emma Gunterberg Sachs.

Allt börjar med kunskap

West Pride genomför årligen en stor pridefestival i Göteborg under juni månad. Men i år ser det annorlunda ut och organisationen har valt att fokusera extra mycket på sin HBTQI-utbildning som erbjuds till företag, skolor och organisationer. Utbildningen går från och med i år också att genomföra digitalt.

– Även om West Pride kanske är mest känt för den årliga festivalen och manifestationen för mänskliga rättigheter genom Pride Parade så arbetar vi året runt med kunskapsspridning. Undersökningen som vi gjort i år visade att kunskapen hos den stora allmänheten kring HBTQI är väldigt låg. Majoriteten vet inte ens vad bokstäverna står för. Vi tror på att vill man nå en förändring och ett mer öppet, jämlikt och inkluderande samhälle så är kunskap vägen fram, säger Emma Gunterberg Sachs.

 

Här hittar du undersökningen i sin helhet.

Utdrag ur undersökningen

 • 76% av allmänheten tror att HBTQI-personer diskrimineras i Sverige just för att de är HBTQI.
 • 16% av allmänheten och 58% inom HBTQI vet vad bokstaven ”I” står för.
 • 73% av HBTQI-personer får höra nedsättande kommentarer
 • 21% av HBTQI-personer har utsatts för brott eller hatbrott
 • 39% av HBTQI-personer blir diskriminerade
 • 32% av HBTQI-personer känner sig inte bekväma med att vara öppna på arbetsplatsen
 • 28% upplever att det aktivt jobbas med frågor som syftar till att minska diskriminering av HBTQI-personer på arbetsplatsen
 • 24% av studerande HBTQI-personer blir diskriminerade
 • Hög andel som inte vet om det finns en uttalad eller nedskriven policy för att motverka diskriminering av HBTQI-personer på arbetsplatsen, skolan eller i idrottsföreningen.

Om undersökningen

Kvantitativ webbundersökning genomförd på Norstats riksrepresentativa internetpanel med respondenter från 15 år och uppåt. Undersökningen är genomförd av Insight Distillery som är en oberoende undersökningsbyrå på uppdrag av West Pride i april 2020.

Kontaktinformation

Emma Gunterberg Sachs

General Manager
(+46) 072 579 23 20
emma@westpride.se