Ny undersökning Visar

HBTQI-personer i Sverige känner sig otrygga

 • Facebook
 • Twitter
 • Utskriftsvänlig Sida
 • LinkedIn

2020-05-28 | Uncategorized

Ny undersökning visar att HBTQI-personer i dagens Sverige känner sig otrygga. 3 av 10 undviker att vistas på vissa platser och miljöer av rädsla för att bli utsatt för diskriminering eller våld. Drygt 70% av HBTQI-personer i Sverige får höra nedsättande kommentarer, oftast på stan och krogen men det sker också flitigt på arbetsplatser och i skolan.

Undersökningsföretaget Insight Distillery har på uppdrag av West Pride genomfört en rikstäckande kvantitativ undersökning för att kartlägga hur situationen ser ut för HBTQI-personer i dagens Sverige. Dessutom har svenskarnas kunskap om HBTQI setts över. Undersökningen belyser att än idag, år 2020, brottas Sverige med problem gällande jämlikhet och diskriminering.

Över 30% av de tillfrågade HBTQI-personerna upplever en rädsla eller oro för att utsättas för någon form av brott eller hatbrott på grund av att de är HBTQI. Därutöver har 21% någon gång blivit utsatta för brott eller hatbrott kopplat till HBTQI. En betydande del av allmänheten vittnar också om att de upplever att HBTQI-personer diskrimineras i samhället.

Att våga vara öppen

Bilden av Sverige som jämlikt, inkluderande och öppet verkar inte stämma överens med hur verkligheten faktiskt ser ut. Resultat från undersökningen visar att 32% av HBTQI-personer inte känner sig bekväma med att vara öppna på sina arbetsplatser. 90 % av svenskarna har också uppgivit att de inte fått eller att de inte vet om de fått HBTQI-utbildning på sin arbetsplats.

Detta trots att det 1 januari 2017 blev lag på att arbetsgivare och skolor ska genomföra aktiva åtgärder för att motverka alla diskrimineringsgrunder.

– Diskrimineringslagstiftningen lyfter tydligt arbetsgivarens skyldighet att både förebygga och motverka diskriminering men undersökningen som vi genomfört visar tydligt på brister hos majoriteten av svenska arbetsgivare. Att få vara trygg i samhället, men kanske framförallt på platser som i skolan och på arbetsplatsen är en mänsklig rättighet tycker vi på West Pride, säger Emma Gunterberg Sachs, verksamhetschef för West Pride.

Allt börjar med kunskap

West Pride genomför årligen en stor pridefestival i Göteborg under juni månad. Men i år ser det annorlunda ut och organisationen har valt att fokusera extra mycket på sin HBTQI-utbildning som erbjuds till företag, skolor och organisationer. Utbildningen går från och med i år också att genomföra digitalt.

– Även om West Pride kanske är mest känt för den årliga festivalen och manifestationen för mänskliga rättigheter genom Pride Parade så arbetar vi året runt med kunskapsspridning. Förra året lanserade vi också Homofobiterapi som fick stor uppmärksamhet. Undersökningen som vi gjort i år visade att kunskapen hos den stora allmänheten kring HBTQI är väldigt låg. Majoriteten vet inte ens vad bokstäverna står för. Vi tror på att vill man nå en förändring och ett mer öppet, jämlikt och inkluderande samhälle så är kunskap vägen fram, säger Emma Gunterberg Sachs.

Här hittar du undersökningen i sin helhet.

Utdrag ur undersökningen

 • 76% av allmänheten tror att HBTQI-personer diskrimineras i Sverige just för att de är HBTQI.
 • 16% av allmänheten och 58% inom HBTQI vet vad bokstaven ”I” står för.
 • 73% av HBTQI-personer får höra nedsättande kommentarer
 • 21% av HBTQI-personer har utsatts för brott eller hatbrott
 • 39% av HBTQI-personer blir diskriminerade
 • 32% av HBTQI-personer känner sig inte bekväma med att vara öppna på arbetsplatsen
 • 28% upplever att det aktivt jobbas med frågor som syftar till att minska diskriminering av HBTQI-personer på arbetsplatsen
 • 24% av studerande HBTQI-personer blir diskriminerade
 • Hög andel som inte vet om det finns en uttalad eller nedskriven policy för att motverka diskriminering av HBTQI-personer på arbetsplatsen, skolan eller i idrottsföreningen.

Om undersökningen

Kvantitativ webbundersökning genomförd på Norstats riksrepresentativa internetpanel med respondenter från 15 år och uppåt. Undersökningen är genomförd av Insight Distillery som är en oberoende undersökningsbyrå på uppdrag av West Pride i april 2020.

Kontaktinformation

Emma Gunterberg Sachs

General Manager
(+46) 072 579 23 20
emma@westpride.se

 

DIN TID ÄR NU

West Pride 2021 Inför årets festival har West...