Festivalen i juni tvingas ställa in

  • Facebook
  • Twitter
  • Utskriftsvänlig Sida
  • LinkedIn

2020-04-02 | Nyheter

  • Facebook
  • Twitter
  • Utskriftsvänlig Sida
  • LinkedIn

West Pride skulle gått av stapeln om två månader men på grund av den pågående Corona-pandemin blir vi tvungna att ställa in festivalen. Naturligtvis följer vi Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer och föreskrifter samt följer utvecklingen kring Covid-19.

West Prides styrelse har fattat beslut om att anpassa West Prides verksamhet för att klara av de utmaningar som föreningen ställts inför med anledning av Corona-pandemin. Konsekvensen av att festivalen ställs in innebär bland annat att intäkter uteblir vilket tvingar oss att minska personalstyrkan. 

Det är väldigt tråkigt att även West Pride drabbas av den pågående Corona-pandemin, men nu försöker vi minimera effekterna genom de förändringar vi genomför i organisationen för att stå rustade inför nästa års festival. Vår förhoppning är att även kunna anordna en eller flera aktiviteter till hösten, säger Emma Gunterberg Sachs, verksamhetschef för West Pride

 Lanserar digital utbildning

West Prides utbildningsverksamhet fortsätter genom utbildningar på skolor och verksamheter men kräver även här en anpassning utifrån det rådande läget. West Pride kommer inom kort att lansera digitala utbildningar ledda av våra kompetenta utbildare.

Läs mer om våra utbildningar här https://westpride.se/utbildningar/

Rikstäckande undersökning

Vi arbetar också vidare med att bevaka rättigheter för HBTQI-personer. Inom kort gör vi en rikstäckande undersökning tillsammans med en oberoende undersökningsbyrå om hur situationen faktiskt ser ut för HBTQI-personer i Sverige idag.

För oss är det jätteviktigt att vi kan fortsätta vårt arbete och även kunna blicka framåt, trots omständigheterna i dagsläget, säger Emma Gunterberg Sachs, verksamhetschef för West Pride.

Officiell flaggperiod

Då vi tycker att det är viktigt att HBTQI-rättigheter uppmärksammas i juni under ”Pride Month” trots att festivalen blir inställd uppmanar vi alla organisationer såväl privatpersoner att flagga med regnbågsflaggor mellan den 25 maj och 7 juni. West Pride hyr ut flaggor. Mer information hittar du här: https://westpride.se/flagga-med-regnbagsflagga/

Global Pride

West Pride kommer även att delta digitalt i Global Pride lördag den 27 juni och kommer löpande informera om vad det innebär för våra besökare.

Vi planerar fortsätta vårt arbete kring HTBQI-frågor och kommer att genomföra aktiviteter digitalt och fysiskt när omständigheterna tillåter. Så håll koll på våra sociala medier och hemsida.

Kontaktinformation

Emma Gunterberg Sachs, Verksamhetschef

Tel +46 725 792 320
e-post emma@westpride.se