90-konto och Giva Sverige

Enklare att stötta west pride

  • Facebook
  • Twitter
  • Utskriftsvänlig Sida
  • LinkedIn

2020-01-20 | Nyheter

Foto: Jana Sabeth 

Organisationer med 90-konto måste leva upp till följande krav:

Klart syfte
Organisationen måste kunna redovisa ett tydligt ändamål för insamlingen.

Låga kostnader
Pengarna ska gå till ändamålet. Inte mer än 25 procent av de insamlade medlen får gå till administration.

Ekonomisk kompetens
Ledamöter i styrelsen ska vara ekonomiskt kunniga och får inte ha betalningsanmärkningar. Årlig kontroll. Organisationen måste varje år skicka in räkenskapshandlingar till Svensk Insamlingskontroll, som granskar och följer upp att insamlade medel används på rätt sätt.

 West Prides 90-konto: BG 900-68 26

Kontaktinformation

Emma Gunterberg Sachs, Verksamhetschef

Tel +46 725 792 320
e-post emma@westpride.se

Ny styrelse vald

På West Prides årsmöte den 31 mars 2020 valdes en ny styrelse för föreningen.Den 31 mars höll West Pride årsmöte där flera viktiga beslut fattades. Bland annat antogs en ny styrelse och valberedning valdes. West Pride vill tacka de tidigare medlemmarna i styrelse och...

läs mer