90-konto och medlemskap i giva sverige

90-konto och medlemskap i giva sverige

West Pride har tilldelats 90-konto och medlemskap i Giva Sverige, 90-kontot är en kvalitetssäkring av föreningen och ett bevis till givare att det som skänks går dit det ska och ger dessutom en möjlighet för West Pride att bredda insamling av medel för att skapa festivalen. Även medlemskapet i Giva Sverige är en garant för att West Pride uppfyller kraven på etisk, transparens och professionell insamling av bidrag.

BG 900-68 26

Organisationer med 90-konto måste leva upp till följande krav:Klart syfte. Organisationen måste kunna redovisa ett tydligt ändamål för insamlingen.Låga kostnader. Pengarna ska gå till ändamålet. Inte mer än 25 procent av de insamlade medlen får gå till administration.Ekonomisk kompetens. Ledamöter i styrelsen ska vara ekonomiskt kunniga och får inte ha betalningsanmärkningar.Årlig kontroll. Organisationen måste varje år skicka in räkenskapshandlingar till Svensk Insamlingskontroll, som granskar och följer upp att insamlade medel används på rätt sätt.

https://www.insamlingskontroll.se/90konto

https://www.givasverige.se/medlemmar/westpride/

90-konto och Giva Sverige

90-konto och Giva Sverige

West Pride har tilldelats 90-konto och medlemskap i Giva Sverige, 90-kontot är en kvalitetssäkring av föreningen och ett bevis till givare att det som skänks går dit det ska och ger dessutom en möjlighet för West Pride att bredda insamling av medel för att skapa festivalen.

West Pride tema 2020

West Pride tema 2020

Sverige + HBTQ = sant?

West Pride står och arbetar för en jämlik värld och ett jämlikt Sverige, fritt från fördomar och trakasserier. I år är temat för West Pride “Sverige + HBTQ = sant?”, för hur ser relationen mellan Sverige och HBTQ ut?

Det finns många olika tankar och idéer om vad det innebär att vara svensk idag. I Sverige går åsikter isär huruvida att vara svensk är något att vara stolt över samt om normer och traditioner är något att bevara och förstärka, eller utmana och förändra.

Under 2020 infaller den svenska nationaldagen under Prideveckan. Den 6 juni hissar därför West Pride den svenska flaggan tillsammans med regnbågsflaggan, som två symboler för mångfald, öppenhet och jämlikhet. Ett försök till att ena och engagera människor till att stå för allas lika värde. Ett Sverige som aldrig accepterar att mänskliga rättigheter inskränks. Ett Sverige som är till för alla.

När mångfald ifrågasätts och trans-, bi- och homofobi normaliseras behöver vi tillsammans stå upp för vad vi vill att Sverige ska representera. Vårt land och alla dess symboler definieras av dig lika mycket som av alla andra. Så bär svenska flaggan och regnbågsflaggan med stolthet, för allt det Sverige är och kan vara.

Vi ses på West Pride 3-7 juni 2020!