Selma Folkhögskoleförening

Därför tog vi beslutet att stötta

  • Facebook
  • Twitter
  • Utskriftsvänlig Sida
  • LinkedIn

2019-10-11 | Nyheter

Varför stöttar West Pride Selma Folkhögskoleförening? Detta är en av flera frågor som riktats till West Pride med anledning av den uppmärksamhet som Selma Folkhögskoleförening har fått i media på sistone.

I början på sommaren fick West Pride en fråga om vi ville gå med i Selma Folkhögskoleförening. På första styrelsemötet efter sommaren behandlades frågan. Joakim Hjelm och Ann-Sofi Hermansson bjöds in till styrelsemötet för att ge en djupare beskrivning och svara på frågor.

West Prides styrelse hade en kritisk hållning till förslaget och när beslutet till slut fattades så var det inte en helt enig styrelse som beslutade: Att West Pride skulle gå med i Selma Folkhögskoleförening i syfte att bidra med hbtq-perspektiv. Styrelsen nominerade ordförande och verksamhetschef till Folkhögskoleförening föreningens styrelse och gav ett tydligt medskick.

Det handlade om att lyfta in hbtq-perspektivet och att följa utvecklingen av inriktningen. Om det skulle ske något som West Pride inte längre kunde stå för skulle frågan behandlas löpande av West Prides styrelse om vi skulle vara kvar i folkhögskoleföreningen eller inte.

West Pride var således fullt medvetna om att det fanns personer i folkhögskoleföreningen som är och uppfattas som kontroversiella. För West Pride var det viktigt att inte associeras med dessa personers enskilda åsikter och agerande utan folkhögskoleföreningens stadgar och inriktning.

West Pride har sedan 2010 bedrivit kunskapsspridning, kompetensutveckling och utbildningar kring hbtq och sedan 2018 genomför vi HBTQ-diplomeringar. Det var första gången vi fick frågan om att samverka kring en folkhögskola. Så de möjligheter vi såg handlade främst om att bidra till att utveckla kunskapsspridningen av hbtq-frågor och även skapa specifika kurser för såväl studerande som för yrkesverksamma. Vi såg det även som ett sätt att utveckla West Prides HBTQ-diplomering.

West Prides ser det som en självklarhet att bidra med sin kompetens och sitt engagemang för att driva en folkhögskola vars inriktning ska främja demokrati och motverka hedersproblematik.

HBTQ-personer utsätts dagligen för hedersrelaterade kränkningar och brott. West Pride arbetar redan idag, som beskrivits ovan, för HBTQ-personers rättigheter genom att vara ute på skolor från förskoleklass till och med gymnasium för att utbilda lärare och elever i mångfald och bemötande. Vi ser stora möjligheter att bidra med vår kompetens i Selma Folkhögskoleförening.

Selma Folkhögskoleförening och Selmainstitutet är inte samma sak. West Pride är enbart medlemmar i folkhögskoleföreningen.

Vad gäller den upprördhet som anställda vid Göteborgs Folkhögskola har riktat mot Selma Folkhögskoleförening så har vi full förståelse för detta och beklagar att formalian förhindrat en dialog.

West Pride fortsätter att följa utvecklingen och på vårt styrelsemöte i januari har vi nästa avstämning. Beroende på vad som kommer fram då så kommer West Prides styrelse att besluta hur vi går vidare i frågan.

Kontaktinformation

West Pride styrelse


e-post styrelsen@westpride.se

DIN TID ÄR NU

West Pride 2021 Inför årets festival har West Pride valt att lyfta Göteborg och den resa staden har gjort – från att ha varit känd som en bögknackarstad till att bli Sveriges mest HBTQI-vänliga stad. I kampanjfilmen får vi följa sju HBTQI-personer med olika bakgrunder...

läs mer