Folkfest eller politik? Det blev heta diskussioner i frågan om huruvida den politiska kärnan finns kvar i priderörelsen eller inte. På världskulturmuseets dag bjöd RFSL in till ett samtal om för- och nackdelarna med pinkwashing.

Pinkwashing används inom HBTQ-rörelsen för att beskriva aktörer som utger sig för att vara gayvänliga, när de egentligen driver en konservativ politik som diskriminerar på grund av sexuell läggning.

– Det är många som tycker att pinkwashing är något fruktansvärt som vi måste bli av med, säger Jêran Rostam från RFSL.En person från publiken delade en positiv syn på inkluderingen av olika sorters aktörer i prideparaden.

– Om vi vill ha innanförskapet så ska vi vara glada över att alla vill vara med i tåget, säger publikdeltagaren.

Under samtalet valde även Sandra Ene, förbundsordförande från RFSL att dela sina åsikter kring varför det kan vara bra att låta företag, myndigheter och politiska partier att delta i pridetåget.

– Om ett företag går med i paraden så borde personalen sedan kunna utkräva sina rättigheter internt. Det är ett fantastiskt sätt att kunna kräva förändring, säger Sandra Ene.

En annan person från publiken ställer sig kritisk till uttalandet och menar att en medlem ur ett företag som går med i paraden trots detta kan bli hotad och hatad av ledningen på företaget.

– Det verkar inte ha sipprat ner på golvet, säger publikdeltagaren.Ytterligare en diskussion som uppstod var huruvida det känns tryggt eller otryggt att polisen deltar i Pridefestivalen, både i Prideparken och i paradtåget.

– Om en som HBTQ-person utsätts för polisens våld är det helt omöjligt att förstå varför polisen är på Pride, säger Jêran Rostam.

Text: Zelma Lundeström