Den 16 juni, under festivalens sista dag, delade Mikael Ljungbergs minnesfond ut 10.000 kr till juni månads stipendiat, West Pride. Valet föll på West Pride som förutom att arrangera en årlig festival arbetar med att utbilda företag, organisationer och skolor i mångfalds- och hbtq-frågor.Minnesfondens bidrag är till för att stå upp för alla människors lika värde!

Emma Gunterberg Sachs, verksamhetsansvarig West Pride : “Tack! Vi är så tacksamma. Det kommer väl till pass då vi är en icke vinstdrivande förening där vi är beroende av all hjälp vi kan få.”

Se deras hemsida här:http://mikaelljungberg.se/