I januari 2018 sattes den nya instansen Jämställdhetsmyndigheten igång. Den huserar i Angered och har cirka 60 anställda. De blev dock nedlagda i december förra året, men är nu tillbaka för att stanna.

Jämställdhetsmyndigheten är en förvaltningsmyndighet för frågor som rör jämställdhetspolitiken. Myndigheten är en av åtta med ett HBTQ-strategiskt uppdrag. Besöket på West Pride på söndagen gick ut på att informera om vilka de är, hur de jobbar och vad de gör. Utredarna Jennifer Bolin och Johanna Sjons höll också i en kort workshop för att samla på sig input från publiken. 

De frågade publiken om vilka hinder de såg, vilka synergier och vad de skulle vilja skicka med till myndigheten att jobba vidare på. Åskådarna delade in sig i mindre grupper och diskuterade frågorna. Något som kom upp var bland annat problematiken med att när en pratar jämställdhet pratas det om man och kvinna och HBTQ blir utanför. Och om jämställdheten ska bli bättre måste man förstå hur komplext det är. Det krävs fler samtal och samarbeten för att arbetet ska gå framåt. Medverkan på West Pride blev ett steg på vägen.

Text: Lovisa Olausson