I år är det 75 år sedan homosexualitet avkriminaliserades i Sverige och 40 år sedan sjuk- domsstämpeln togs bort av socialstyrelsen.
Trots vissa framsteg för lika rättigheter kvarstår djupa fördomar och vanföreställningar mot hbtq-personer världen över. Tankar om att en persons sexuella läggning är något som kan botas, finns fortfarande kvar och frodas.

”Andelen hbtq-relaterade hatbrott är fortsatt hög enligt Brå:s senaste sammanställning. Endast hälften av hbtq-personer i Sverige är öppna med det på sina arbetsplatser då risk för diskriminering och kränkning är överhängande. Samtidigt ser vi en fortsatt påtryckning av konservativa grupper som hävdar att det är möjligt att omprogrammera icke-heterosexuella och tvinga de till att bli något dem inte är.” säger Emma Gunterberg Sachs, verksamhetsan- svarig för West Pride.

Som ett svar på dessa så kallade terapiformer, avprogrammerings-kurser och läger, presenteras därför den 17 maj, på den internationella dagen mot homo- bi- och transfobi: ett helt nytt verktyg för att eliminera skadliga fördomar och istället möjliggöra ett liv med mindre rädsla, mer frihet och glädje.

Homofobiterapi – en självhjälpsterapi baserad på kognitiv beteendeterapi. Speciellt utformad för dig som lider av symptom såsom ilska, stress och oro i mötet med homo-, bi- och transpersoner.

”Homo-hatet är fortfarande påtagligt runt om i världen och även här i Sverige. Okunskap och kulturellt förankrade fördomar inskränker hbtq-personers rättigheter och många riskerar sina liv. Nu får homo-, bi- och transfober äntligen möjlighet att förändras genom homofobiterapi och jag hoppas de tar chansen.” säger Tasso Stafilidis, ordförande för West Pride.

Utarbetad av sakkunnig psykolog, grundar sig behandlingen i en inlärningsteori för personer som vill lära sig hantera negativa tankeprocesser och kroppsliga reaktioner.
Terapin som kommer i ljudformat omfattar totalt åtta steg om ca 4-8 minuter per avsnitt. Varje steg avhandlar ett specifikt ämne och delmål samt kommer med en konkret hemuppgift till lyssnaren.

Homofobiterapi kommer finnas tillgängligt på Spotify, iTunes, och www.homofobiterapi.se****