West Pride instiftade 2017 ett hederspris till minne av Kaj Heino.

Priset delas ut för andra tredje året i samband med att West Pride 2019 i Göteborg. Priset är en utmärkelse och ingen summa pengar. Utmärkelsen ska ges till den/de som verkat i Kaj Heinos anda, som aktivist inom flykting-, mänskliga rättighets- och/eller antidiskrimineringsfrågor. Den kan ges såväl till en enskild eller flera personer men också till en eller flera organisationer.

Nomineringar skickas till nomineringar@westpride.se  (märkt ”Kaj Heino-priset”). Nomineringar ska innehålla motivering samt kontaktuppgifter till den/de som nomineras.

Priset delades ut för första gången i samband med West Pride 2017.