Under tisdagen 26 mars valde West Prides årsmöte en ny styrelse. Årsmötet hölls på Riksarkivet där föreningens medlemmar gav Tasso Stafilidis förnyat förtroende som ordförande för West Pride. 

– Jag är både stolt och glad över att åter ha fått förtroendet som ordförande i West Pride för ytterligare två år. Vi har lämnat ett mycket framgångsrikt men också väldigt arbetskrävande år bakom oss och nu pågår arbetet för fullt med årets festival. Samtidigt arbetar också West Pride löpande med att lyfta hbtq-personers livssituation såväl här hemma som internationellt. West Pride kommer fortsätta att ta ställning för våra förtryckta hbtq-syskons rättigheter och belysa problematiken och förtrycket genom samtal och debatter men också genom olika konstnärliga uttryck, säger Tasso Stafilidis.

I styrelsen sitter Tasso Stafilidis som fick fortsatt förtroende som ordförande och valdes på ytterligare två år, Alexandra Ward Slotte valdes till vice ordförande på ett år. 

Richard Brodd och Klas Nordh valdes till ledamöter på ytterligare två år. Agneta Wirén valdes till ledamot på två år och Adam Alian valdes till ledamot på ett år. AnnaCarin Timgren har ett år kvar på sin post. 

Till ersättare valdes på ett år Milla Johansson, Tom Andersson, Lars Gårdfeldt och Carin Malmberg.

Jonas Jonasson valdes till auktoriserad revisor och Håkan Eriksson till förtroendevald revisor. 

Till valberedningen valdes Tobias Björk som även valdes till sammankallande, Frida Tornfalk, Mariya Voyvodova, Lena Bergström och Eric Stark. 

Vi ser fram emot ert arbete under året och önskar er varmt välkomna.   

Kontakt 
Styrelsen: 
Tasso Stafilidis, ordförande 
tasso@westpride.se 
070-376 04 03 

Verksamheten: 
Emma Gunterberg Sachs, verksamhetsansvarig 
emma@westpride.se 
072-5792320