Ett inkluderande och jämställt arbetsklimat är en förutsättning för en produktiv och attraktiv arbetsplats.

West Pride erbjuder företag och organisationer inom både privat och offentlig sektor HBTQdiplomering för att öka normmedvetenheten och stärka de anställdas hbtq-kunskap, vilket är en förutsättning för ett professionellt bemötande av hbtq-personer både internt och externt.

Vår utbildning består av fem olika utbildningstillfällen för att ge både bredd och djup i upplevelse och kunskap. West Pride arbetar systematisk för att skapa verktyg tillsammans med företaget/organisationen för att säkerställa ett hållbart och långsiktigt resultat.

1. Grundläggande hbtq-kunskap, workshop 3 timmar

2. Kärlekens pris, en teaterföreställning med efterföljande workshop/samtal, 3 timmar

3. Mångfald, diskriminering och bemötande, workshop varvas med föreläsning, 4 – 6 timmar

4. Utveckling / vidareutveckling av handlingsplan i normmedvetet bemötande, 2 timmar

5. Presentation och implementering av handlingsplan i normmedvetet bemötande, 2 timmar

Uppföljning efter 6 – 12 månader för att stämma av kring arbete med handlingsplanen.

Mål

• Kunskapen inom hbtq och normkritik ökar bland anställda

• Personal får verktyg för att granska sin egen verksamhet ur ett normkritiskt

perspektiv

• Ledningsgrupp/personal upprättar en handlingsplan och stärker och

kvalitetssäkrar sin verksamhet genom metoder för inkluderande bemötande.

För mer information kontakta jenny@westpride.se