West Pride lanserar ny HBTQ-diplomering

Ett inkluderande och jämställt arbetsklimat är en förutsättning för en produktiv och attraktiv arbetsplats.

West Pride erbjuder företag och organisationer inom både privat och offentlig sektor HBTQdiplomering för att öka normmedvetenheten och stärka de anställdas hbtq-kunskap, vilket är en förutsättning för ett professionellt bemötande av hbtq-personer både internt och externt.

Vår utbildning består av fem olika utbildningstillfällen för att ge både bredd och djup i upplevelse och kunskap. West Pride arbetar systematisk för att skapa verktyg tillsammans med företaget/organisationen för att säkerställa ett hållbart och långsiktigt resultat.

1. Grundläggande hbtq-kunskap, workshop 3 timmar

2. Kärlekens pris, en teaterföreställning med efterföljande workshop/samtal, 3 timmar

Nytt samarbete med Grey Gothenburg

I linje med visionen om en inkluderande värld, fri från fördomar och diskriminering, behöver vi nå ut med en mångfald av röster och uttryck. Till hjälp har vi nu Grey Gothenburg. En lokalt förankrad reklambyrå, del av världens största och mest prisbelönta byrånätverk.

Tillsammans delar vi värdegrund och en ambition om att synliggöra och ifrågasätta normer och negativa attityder mot hbtq-personer. Tillsammans blir vi en katalysator för en positiv och progressiv samhällsförändring.

Samarbetet definieras av en långsiktig målsättning om att göra verklighet av stora idéer som lyfter allas rätt att vara, och älska dem de vill. West Pride har utbildat Grey, såsom övriga partners, i normkritik och hbtq-frågor för att säkerställa en gemensam grund att stå på.

I syfte att förnya vår identitet har Grey utvecklat en minimalistisk och modern grafisk profil som uttrycker en solid, orädd och framåtsträvande organisation. Hemsidan får sin nya profil i början av mars.

”West Pride har som uppdrag att lära ut och kommunicera vikten av allas lika rättigheter. Därför valde vi att använda likamedtecknet som grafiskt element, både i logo och som fristående symbol. I stort är formen stram för att ge plats för bild och budskap istället för att ta över innehållet.” säger David Andréas, Art Director på Grey.

2019 markerar 50 år sedan Stonewallupproret i New York, USA. Demonstrationen som blev en katalysator och vändpunkt för kampen för allas lika rättigheter, sätter tonen för årets Pridefestival.

”Trots de många framsteg vi fått uppleva sedan 1969, frodas fortfarande fördomar och orättvisor mot hbtq-personer. Att situationen blivit bättre, betyder inte att kampen är över.” påpekar Emma Gunterberg Sachs, verksamhetsansvarig på West Pride. Ett halvsekel senare är grunden för att synas och höras större än någonsin.