Nu är det dags att nominera personer till styrelsen inför årsmötet 26 mars! Så fyll i intresseanmälan!

Tveka inte med att nominera personer du vill se i West Prides styrelse till valberedningen.

Här kan du fylla i en intresseanmälan.

Styrelsen väljs av årsmötet och är efter årsmötet föreningens högst beslutande organ. Styrelsen leder föreningens verksamhet, ansvarar för denna, för föreningens ekonomi och för att beslut fattade av årsmötet verkställs.

Att sitta i West Prides styrelse är ett ideellt uppdrag som kräver tid. Du gör det på din fritid och du får möjlighet att göra skillnad genom att bidra med det just du är bra på och tycker är roligt och att lära dig nya saker. 

Vi har styrelsemöten i två till tre timmar en gång i månaden ungefär. Mellan mötena arbetar vi med olika frågor för att utveckla verksamheten och stötta det löpande arbetet. Arbetet fördelar vi gemensamt utifrån intresse och tid. Styrelsen ska främst arbeta med de strategiska frågorna, utarbeta policys och följa upp verksamheten.

Vi söker dig som vill engagera dig och bidra till en fantastisk upplevelse det kommande året. Vi tycker att det är viktigt att styrelsen speglar en mångfald av hbtqai+ communityt.

Du kan i år kandidera till ordinarie styrelseledamot och väljas på ett år eller två år. Du kan också kandidera till ersättare, ersättare väljs alltid på ett år.

Skicka ett mejl till: valberedningen@westpride.se redan idag!

Det går även bra att skicka nomineringar av valberedning till presidiet@westpride.se

Är du istället intresserad av att delta i arbetet med att göra festivalen? Arbeta som platschef inom ett verksamhets område rent operativt med festivalen.  Anmäl ditt intresse som platschef här.