Här är kalendariet för nästa år festival satt med viktiga datum för anmälningar och bokningar, möten och utbildningar. Dags att skriva upp i almanackan så ni inte missar något! 

12 december – Programanmälan öppnar
30 januari – Stormöte 
31 januari – Volontäranmälan öppnar
12 februari – Tältbokning öppnar
28 februari – Programanmälan stänger
7 mars – Partnerträff
12 mars – Flaggbokning öppnar
26 mars – Årsmöte 
12 april – Paradanmälan öppnar
17 april – Tältbokning stänger
14 och 16 maj (halvdagar) – Volontärutbildning
15 maj – Flaggbokning stänger
23-24 maj – Flaggutlämning
23 maj – Programsläpp
24 maj – Paradanmälan stänger
25 maj (heldag) – Volontärutbildning
3-16 juni – Flaggperiod 
7 juni – Infocentrum öppnar
12-16 juni – WEST PRIDE 2019
28 juni – Återlämning av flaggor senast

Datum kommer att kompletteras