I sann EuroPride-anda anordnas en Human Rights Conference som lyfter hbtq-frågor ur en internationell kontext. Cecilia Malmström, EU-kommisionär (L) som inleder konferensen påtalar att ”Det är viktigare ä någonsin att kämpa för mänskliga rättigheter, vi kan inte luta oss tillbaka och tro att vårt jobb är klart när populism och intolerans är så närvarande i den politiska debatten”. Konferensen kommer att innehålla seminarier och samtal med aktivister, politiker och organisationer, både från Sverige och övriga världen.

Ordförande för Stockholm Pride, Britta Davidsohn, och vice ordförande för West Pride, Tobias Björk, öppnar konferensen på Trappscenen i Världskulturmuseet klockan 12:00, för att sedan lämna över till Cecilia Malmström. Från klockan 13:15 hålls sedan flertalet seminarier, debatter och samtal. 16:15 knyts konferensen ihop med en avslutning på Trappscenen.

– Vi är mycket glada att kunna välkomna aktivister från olika delar av världen till EuroPride 2018 för att dela med sig av sin kamp och sin situation. Tillsammans för vi kampen för alla människors rätt att leva sina liv, säger Britta Davidsohn, ordförande Stockholm Pride.

– Ett av EuroPride 2018 mål är att uppmärksamma hbtq-personers rättigheter i Europa och i världen. Vi får inte glömma att det fortfarande är brottsligt att vara homosexuell i över 70 länder. HR-konferensen under EuroPride i Göteborg kommer att sätta strålkastarljuset på hbtq-personers livssituation runt om i världen.  Jag vill hälsa alla välkomna att delta, för tillsammans kan vi göra skillnad, säger Tobias Björk, Vice ordförande West Pride.

Text: Emma Gunterberg Sachs