Under tisdagen 27 mars hölls West Prides årsmöte för verksamhetsåret 2018. Årsmötet hölls på Riksarkivet där föreningens medlemmar valde ny styrelse. 

I styrelsen sitter ordförande Tasso Stafilidis, 1:e vice ordförande Tobias Björk och 2:e vice ordförande Frida Tornfalk som har ett år kvar på sina poster. 
Richard Brodd och Klas Nordh valdes till ledamöter på ytterligare ett år. AnnaCarin Timgren och Alexandra Ward Slotte valdes till ledamöter på två år.   

Till ersättare valdes på ett år Lars Gårdfeldt, Adam Alian och Peter Dahlin.  

Jonas Jonasson valdes till auktoriserad revisor, Håkan Eriksson till förtroendevald revisor och Ronny E Johansson till revisorsersättare. 

Till valberedningen valdes Maria Rydén, Ann-Marie Ekström, Lena Bergström och Patrik Nordin som också fortsatt är sammankallande. 

Vi säger varmt välkommen till den nya styrelsen och vi ser fram emot ert arbete under året.   

Kontakt 
Styrelsen: 
Tasso Stafilidis, ordförande 
tasso@westpride.se 
070-376 04 03 

Verksamheten: 
Emma Gunterberg Sachs, verksamhetsansvarig 
emma@westpride.se 
072-5792320