Nominera till styrelsen och fyll i intresseanmälan!

Tveka inte med att nominera personer du vill se i West Prides styrelse till valberedningen.

Här kan du fylla i en intresseanmälan.

Styrelsen väljs av årsmötet och är efter årsmötet föreningens högst beslutande organ. 
Styrelsen leder föreningens verksamhet, ansvarar för denna, för föreningens ekonomi och för att beslut fattade av årsmötet verkställs.
Att sitta i West Prides styrelse är ett ideellt uppdrag som kräver tid. Du gör det på din fritid och du får möjlighet att göra skillnad genom att bidra med det just du är bra på och tycker är roligt och att lära dig nya saker. 
Vi har styrelsemöten i två till tre timmar en gång i månaden ungefär. Mellan mötena arbetar vimed olika frågor för att utveckla verksamheten och stötta det löpande arbetet. Arbetet fördelar vi gemensamt utifrån intresse och tid. Styrelsen ska främst arbeta med de strategiska frågorna, utarbeta policys och följa upp verksamheten.
Vi söker dig som vill engagera dig och bidra till en fantastisk upplevelse det kommande året.
Du kan i år kandidera till ordinarie styrelseledamot och väljas på ett eller två år.
Du kan också kandidera till ersättare, ersättare väljs alltid på ett år.
Skicka ett mejl till: valberedningen@westpride.se redan idag!
Det går även bra att skicka nomineringar av valberedning till presidiet@westpride.se
Vi tycker att det är viktigt att styrelsen speglar en mångfald av 
HBTQ-community:t.
Är du istället intresserad av att delta i arbetet med att göra festivalen. Att arbeta volontärt i någon av verksamheterna rent operativt med festivalen kan du anmäla dig som volontär här.