I sommar anordnas EuroPride 2018 i Stockholm och Göteborg. 
Inför festivalen lanserar nu EuroPride ”The Voice of Change”:
en röstinspelning med transpersonen Alex under en könskorrigerande behandling från kvinna till man, som framför ett viktigt budskap om transpersoners rättigheter. 

I över 60 länder i världen är det olagligt att justera sin könsidentitet. ​Inför EuroPride 2018 i Stockholm och Göteborg ville EuroPride visa vad de kämpar för: alla människors rätt att få vara den de är. 

För att lyfta frågan om transpersoners rättigheter, en hårt utsatt och ofta marginaliserad grupp i hbtq-communityt, spelade EuroPride 2018 in ett meddelande till världen, med hjälp av Alex. En transperson som genomgår en könskorrigering från kvinna till man. 

— För varje spruta testosteron som Alex fick, gjorde vi en ny röstinspelning. Och varje inspelning tog honom ett steg närmare hans riktiga jag. Efter flera månader kombinerade vi alla inspelningar till ett starkt meddelande, och en inbjudan till EuroPride 2018 i sommar. För EuroPride är en både en upplevelse för livet och en viktig samlingspunkt för att fort-sätta driva förändring. Tillsammans är vi The Voice of Change, säger Britta Davidsohn, t.f. ordförande för Stockholm Pride. 

 – En av våra viktigaste uppgifter som Pride-festivaler är att sätta fokus på de orättvisor och det förtryck som hbtqi+-personer fortfarande utsätts för, i andra länder och här hemma. Genom att arrangera EuroPride kan vi rikta strålkastarljuset på livsviktiga frågor, som transpersoners livssituation, skapa opinion och ställa krav på förändring och respekt, 
säger Tasso Stafilidis, ordförande för West Pride.

I sommar hålls EuroPride 2018 för första gången i två städer, Stockholm och Göteborg, gemensamt organiserad av Stockholm Pride och West Pride. Festivalen anordnas under devisen ”Two cities, One country – for a united Europe, open to the world”, och förväntas locka besökare från både Europa och hela världen.

Klicka här för att komma till “The Voice of Change”

Om ”The Voice of Change” i detalj: 
Projektet pågick under flera månaders tid, från första kontakt med Alex i juni fram till sista inspelningsdag i december 2017. Många inspelningar gjordes för att få så naturliga övergångar som möjligt i Alex röst som än idag är i förändring. Hans könskorrigerande behandling består av såväl medicinska som kirurgiska be-handlingar. För varje testosteronspruta Alex fick under perioden, gjorde vi en ny röstinspelning. Under pro-cessens gång genomgick han även en mastektomi (bröstkorgsrekostruktion) för att komma ännu närmre sin könsidentitet. Eftersom att Alex identifierar sig som en transman har vi valt att vara öppna med hans könskorrigering från kvinna till man. Det är dock av yttersta vikt påpekas att detta inte är applicerbart för alla som genomgår en könskorrigerande behandling då den könsbekräftande vården är tillgänglig både för binära och icke-binära personer. 

Enligt en global sammanställning av National Geographic tillsammans med TransRespect.org i januari 2017 är det i över 60 länder legalt omöjligt att justera sin könsidentitet. Länk till sammanställningen