Kallelse till årsmöte – 27 mars

Välkommen på årsmöte!

Nu är det två månader kvar till en av årets viktigaste händelser för West Pride, nämligen årsmötet där du som medlem kan vara med och påverka.

Du är också med och gör kompletteringsval till styrelsen, valberedning och revisorer. Dagordningen hittar du sist i kallelsen.

På årsmötet ska tre ledamöter väljas, varav två ska väljas på två år och en ska väljas på ett år. Fyra ersättare, tre revisorer och tre personer till valberedningen ska väljas på ett år.

När: tisdagen 27 mars 2017, kl. 18. Registrering och fika från kl. 17.30.

Var: Riksarkivet, Arkivgatan 9, Göteborg

Hur:

EuroPride 2018 lyfter transfrågor med hjälp av röst i förändring

EuroPride 2018 lyfter transfrågor med hjälp av röst i förändring

I sommar anordnas EuroPride 2018 i Stockholm och Göteborg. 
Inför festivalen lanserar nu EuroPride ”The Voice of Change”:
en röstinspelning med transpersonen Alex under en könskorrigerande behandling från kvinna till man, som framför ett viktigt budskap om transpersoners rättigheter. 

I över 60 länder i världen är det olagligt att justera sin könsidentitet. ​Inför EuroPride 2018 i Stockholm och Göteborg ville EuroPride visa vad de kämpar för: alla människors rätt att få vara den de är. 

För att lyfta frågan om transpersoners rättigheter, en hårt utsatt och ofta marginaliserad grupp i hbtq-communityt, spelade EuroPride 2018 in ett meddelande till världen, med hjälp av Alex. En transperson som genomgår en könskorrigering från kvinna till man. 

— För varje spruta testosteron som Alex fick, gjorde vi en ny röstinspelning. Och varje inspelning tog honom ett steg närmare hans riktiga jag. Efter flera månader kombinerade vi alla inspelningar till ett starkt meddelande, och en inbjudan till EuroPride 2018 i sommar. För EuroPride är en både en upplevelse för livet och en viktig samlingspunkt för att fort-sätta driva förändring. Tillsammans är vi The Voice of Change, säger Britta Davidsohn, t.f. ordförande för Stockholm Pride. 

 – En av våra viktigaste uppgifter som Pride-festivaler är att sätta fokus på de orättvisor och det förtryck som hbtqi+-personer fortfarande utsätts för, i andra länder och här hemma. Genom att arrangera EuroPride kan vi rikta strålkastarljuset på livsviktiga frågor, som transpersoners livssituation, skapa opinion och ställa krav på förändring och respekt, 

Nominera till styrelsen och fyll i intresseanmälan!

Tveka inte med att nominera personer du vill se i West Prides styrelse till valberedningen.

Här kan du fylla i en intresseanmälan.

Styrelsen väljs av årsmötet och är efter årsmötet föreningens högst beslutande organ. Styrelsen leder föreningens verksamhet, ansvarar för denna, för föreningens ekonomi och för att beslut fattade av årsmötet verkställs.

Att sitta i West Prides styrelse är ett ideellt uppdrag som kräver tid. Du gör det på din fritid och du får möjlighet att göra skillnad genom att bidra med det just du är bra på och tycker är roligt och att lära dig nya saker. 

Vi har styrelsemöten i två till tre timmar en gång i månaden ungefär. Mellan mötena arbetar vi med olika frågor för att utveckla verksamheten och stötta det löpande arbetet. Arbetet fördelar vi gemensamt utifrån intresse och tid. Styrelsen ska främst arbeta med de strategiska frågorna, utarbeta policys och följa upp verksamheten.

Vi söker dig som vill engagera dig och bidra till en fantastisk upplevelse det kommande året.

Du kan i år kandidera till ordinarie styrelseledamot och väljas på ett eller två år. Du kan också kandidera till ersättare, ersättare väljs alltid på ett år.

Skicka ett mejl till: valberedningen@westpride.se redan idag!