We stand together with our friends in Chechnya

We stand together with our friends in Chechnya

Följande öppna brev har idag skickats från Haydar Adelson, ordförande för Stockholm Pride och Tasso Stafilides, ordförande för West Pride till Ryska ambassadören i Stockholm:

To the Russian ambassador in Sweden:

We get dreadful reports from Chechnya that gay men were captured, tortured and killed. We hear of hundreds of people still captured without any response or action from the Russian federal authorities.

We demand that the Russian and Chechnyan authorities recognize the human rights of LGBT-persons and that the ones captured for their sexuality are immediately released. The ones responsible need to be held accountable.

We welcome all LGBT-persons and our friends from all over the world to our two pride festivals. We will turn especially to Russian LGBT-persons. Next year we will arrange EuroPride 2018 as a celebration and call for human rights, with a special welcome to our brothers and sisters from Russia to join us.

Our message is straight and sincere:

We will continue our pursuit for equal rights. And that goes beyond the borders of our country, our fight is not isolated to Sweden, our fight for equality is also the fight of LGBT-rights in Russia and Chechnya.

Your sincerely

President of Stockholm Pride

”Move With Pride” sätter fokus på Regnbågsparaden

”Move With Pride” sätter fokus på Regnbågsparaden

Den 10:e juni fylls Göteborgs gator av regnbågar och rättvisa. West Pride vill genom kampanjen “Move With Pride” sätta allmänheten i rörelse för en värld fri från fördomar och diskriminering.

West Pride är en årlig konst- och kulturfestival som skapar trygga mötesplatser för hbtq-personer och riktar ljuset mot normkritik och allas lika värde. Med årets kampanj vill West Pride att Regnbågsparaden ska ta större plats.

– Vi vill uppmana alla att delta. Paraden handlar om att skapa en enad röst som står upp för hbtq-personers rätt i samhället. Bara tillsammans kan vi skapa förändring, säger Rebecka Adin, verksamhetsledare West Pride.

Paraden är både en färgsprakande fest och en öppen manifestation för att synliggöra en normbrytande politisk kamp. Det handlar om en rörelse för lika värde.

– Regnbågsparaden är ett förkroppsligande av rörelsen för ett jämlikt samhälle – vi rör oss med stolthet tillsammans mot förändring, säger Tasso Stafilidis, ordförande West Pride.

I år äger Regnbågsparaden rum lördagen den 10:e juni. Paraden avgår från GöteborgsOperans parkering kl 15:00 med samling klockan 14:00. Organisationer och företag anmäler sitt deltagande här »