I år inleder Way Out West och West Pride ett samarbete. Nu mer än någonsin behöver vi vara enade och göra ett tydligt ställningstagande för mänskliga rättigheter. Startskottet på samarbetet är en HBTQ-diplomering av Way Out West ledd av West Pride.

Samarbetet och diplomeringen handlar om att få kunskap om under vilka livsvillkor människor lever. Förutom grundläggande kunskap om rättigheter i Sverige och världen så synliggör diplomeringen hur verksamheter konkret kan arbeta med bemötandefrågor. 

– Hur skapar vi tillsammans ett samhälle där människor kan existera på samma villkor i ett land där endast 50 procent* av HBTQ-personer är öppna med sin sexuella läggning och könsidentitet på sin arbetsplats? West Pride handlar inte om att “all kärlek är fin kärlek”. Det handlar om rättigheter och livsvillkor som inte är desamma, vare sig här eller i resten av världen, säger Alex Snäckerström EuroPride-koordinator hos West Pride.

– Det är jättespännande med det här samarbetet och jag ser fram emot ett givande utbyte med Way Out West och det vi kan bidra med till varandras festivaler, säger Rebecka Adin, verksamhetsledare på West Pride.

Samarbetet inleds 2017 och kommer att fortsätta även 2018 då Stockholm Pride och West Pride tillsammans är värdar för EuroPride. 

– Vi har under lång tid jobbat med hållbarhet i många former. Senaste åren har fokus legat på social hållbarhet. Alla människor ska ha lika värde, men tyvärr ser det inte riktigt ut så i världen. Vi kommer att ta ett helhetsgrepp kring Way Out West för att bli en festival som står upp för HBTQ-personer och allierade, säger Ingrid Lundberg från Luger som arrangerar Way Out West. 

Ökad kunskap och insikt är nyckeln till det mesta. Way Out West ska nu först gå igenom West Prides HBTQ-diplomering. Därefter ska vi fortsätta att jobba tillsammans och utnyttja våra plattformar och organisationer för att förhoppningsvis skapa ringar på vattnet för en rörelse som står upp för varandra och människors lika värde. 

Tillsammans, Way Out West & West Pride

*Källa: RFSL – Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter