Alla människor har rätt att fullt ut vara sig själva i livets alla skeden.

West Pride välkomnar att Göteborgs Stad går från ord till handling och tar fram en handlingsplan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor i Göteborg.

”Göteborg ska vara en stad för alla. En stad som lever upp till och respekterar de mänskliga rättigheterna för alla som bor, vistas och verkar i staden. En socialt hållbar stad förutsätter att ingen diskrimineras och att alla har möjlighet att fullt ut vara sig själva i livets alla skeden.”

Planen är stadens första styrdokument med ett uttalat hbtq-fokus och har tagits fram i en medskapande process med Göteborgs Stads HBTQ-råd och berörda förvaltningar och bolag i staden.