West Pride har fått den stora äran att bli nominerad som ÅRETS SCENDRAG till Faktumgalan 2017!

Juryns nominering: ”En konst- och kulturfestival. Trygga mötesplatser för hbtq-personer och som lyfter upp normkritik. Men också en gratis arena för alla som jobbar för ett öppet samhällsklimat och som motverkar fördomar och diskriminering på grund av sexuell läggning, könsidentitet och/eller uttryck.”

Vi är otroligt stolta över detta och mer motiverade än någonsin att fortsätta arbeta för ännu tryggare mötesplatser.