Göteborgs Stad tar fram ny hbtq-plan

Alla människor har rätt att fullt ut vara sig själva i livets alla skeden.

West Pride välkomnar att Göteborgs Stad går från ord till handling och tar fram en handlingsplan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor i Göteborg.

”Göteborg ska vara en stad för alla. En stad som lever upp till och respekterar de mänskliga rättigheterna för alla som bor, vistas och verkar i staden. En socialt hållbar stad förutsätter att ingen diskrimineras och att alla har möjlighet att fullt ut vara sig själva i livets alla skeden.”

Planen är stadens första styrdokument med ett uttalat hbtq-fokus och har tagits fram i en medskapande process med Göteborgs Stads HBTQ-råd och berörda förvaltningar och bolag i staden.

West Pride nominerade till Faktumgalan 2017

West Pride har fått den stora äran att bli nominerad som ÅRETS SCENDRAG till Faktumgalan 2017!

Juryns nominering: ”En konst- och kulturfestival. Trygga mötesplatser för hbtq-personer och som lyfter upp normkritik. Men också en gratis arena för alla som jobbar för ett öppet samhällsklimat och som motverkar fördomar och diskriminering på grund av sexuell läggning, könsidentitet och/eller uttryck.”

Vi är otroligt stolta över detta och mer motiverade än någonsin att fortsätta arbeta för ännu tryggare mötesplatser.