Den 25 november är det dags för årsmöte och vi vill påminna om att du som är medlem är välkommen att nominera personer till styrelsen. De som nomineras ska vara tillfrågade och ha tackat ja till att bli nominerade och du ska helst bifoga hens e-postadress och telefonnummer. Bara ett namn kan vi inte garantera att vi kan behandla.

Om du vill att din nominering ska komma med i det förslag till styrelse och revisorer som valberedningen presenterar på årsmötet vill vi ha den senast 10 oktober.

Följande val ska ske:
Ordförande för två år
Ledamöter för två år
Ersättare för ett år
Revisor (lekmanna) för 1 år
Revisorsersättare för 1 år
Maila dina nomineringar till valberedningen@westpride.se