Öppna Moderater Väst är välkomna att engagera sig!

Under rubriken ”West Pride kränker HBT-personer” riktar Patrik Nordin och Jesper Vestlund från Öppna Moderater Väst en rad anklagelser mot West Pride på sajten QX.se. Många av påståendena är direkt felaktiga och att West Pride skulle kränka liberala hbt-personer tar vi starkt avstånd ifrån. Dessutom kräver Öppna Moderater att West Prides bidrag från Göteborgs Stad ska dras in. Läs hela inlägget nedan eller här >>

Först och främst: vad är West Pride? Vi är en konst- och kulturfestival som arbetar med att förändra attityder, negativa attityder mot hbtq-personer. Under hela året arbetar festivalen med att sprida kunskap och genom konst och kultur lyfta hbtq-personers livssituation och rättigheter, i världen och i Sverige. 14 dagar varje år arrangerar vi allmän flaggning med regnbågsflaggor i hela Göteborg och under slutet av dessa dagar presenterar vi höjdpunkten av hela årets arbete, festivalens genomförande med regnbågspark, seminarier, konstutställningar, debatter, film, musik, teater och mycket annat. På avslutningsdagen arrangerar vi Regnbågsparaden. Det mesta är gratis och regnbågsparken är öppen för alla, utan entré. West Prides uppgift är att samordna programpunkter som alla festivalens samarbetspartners arrangerar, i år blev det närmare 300 programpunkter. Av dessa arrangerade West Pride enbart följande: Invigningen i Regnbågsparken, Den konstiga utställningen och Regnbågsparaden som inkluderar talen innan avgång samt avslutningen med allsången i Trädgårdsföreningen.

Vi har inget programråd som avgör huruvida en programpunkt får vara med eller inte utan alla som ställer sig bakom festivalens värdegrund och kopplar sina programpunkter till festivalens syfte får vara med. Vi gör enbart en granskning så att inga programpunkter som exempelvis skulle vara homofobiska eller rasistiska slinker igenom.

Bland West Prides samarbetspartners finns såväl kommuner, förvaltningar och myndigheter så som Länsstyrelsen och Polisen samt organisationer och föreningar. Av dessa är några religiösa andra är partipolitiska och vissa är politiska men partipolitiskt obundna. West Pride är således en paraplyorganisation där vi vare sig lägger oss i eller ansvara för innehållet i samarbetspartnernas programpunkter.

Det är så festivalens struktur ser ut och vi har prioriterat att anställa verksamhetskoordinatorer som tillsammans med volontärer genomför festivalen operativt. På bara några år har vi vuxit från 10 000 till över 125 000 besök. Tyvärr räcker inte våra bidrag till en egen programbudget men vi hoppas att i framtiden också kunna ha en programbudget för att köpa in några nationella och internationella akter som kanske skulle dra en större publik med fler besökare från hela Sverige och utlandet.

Vi ställer oss mycket frågande till anklagelserna och undrar om detta enbart beror på att det inte fanns någon moderat talare på Götaplatsen, där paraden samlades. Är det detta som Öppna Moderater Väst upplever som en kränkning? Moderaternas talare, tillika Kommunstyrelsens vice ordförande Jonas Ransgård, höll sitt regnbågstal efter paraden i Trädgårdsföreningen tillsammans med LandshövdingenLars Bäckström. Egentligen skulle Kommunstyrelsens ordförande Anneli Hulthén också pratat, vilket hon gjort varje år efter paraden som representant för Göteborgs Stad, men eftersom hon satt fast på ett flygplan som inte hade landat passade vi på att tillfråga Sveriges första öppet lesbiska EU-parlamentsledamot och göteborgsbördiga Malin Björk (V), som lägligt nog befanns sig i Göteborg. Ser Öppna Moderaterna Väst även detta som en kränkning? Från West Prides sida är vi stolta över att Sverige för först gången i historien har en EU-parlamentariker som är öppet lesbisk. Detta betyder givetvis inte att West Pride ställer sig bakom EU-parlamentarikerns parti eller den politik som bedrivs. Huvudsaken är återigen att personen ställer sig bakom festivalens värdegrund och bidrar till vår vision om ett samhälle fritt från kränkningar och diskriminering.

Skribenterna ger oss tips om att inte låta politiker hålla tal på West Pride med hänvisning till att West Pride är partipolitiskt obundna. Det har faktiskt diskuterats vid några tillfällen om politiska partier överhuvudtaget ska tillåtas på West Pride. Men där har West Pride varit tydliga, hela hbtq-rörelsen är en politisk rörelse som både historiskt och i nutid drivit/er frågor om hbtq-rättigheter och det är genom politiska beslut av partipolitiker som lett till lagstiftningsreformer etc. Därför är vi tydliga med att alla de politiska partier som ställer sig bakom vår värdegrund är välkomna till West Pride. West Pride är däremot strikt partipolitiskt neutrala. Att vi bjuder in talare som tillhör ett visst politisk parti betyder inte att West Pride tar ställning för talarens politiska parti, vilket Öppna Moderater Väst verkar tro.

Vilka var det då som talade på Götaplatsen innan paraden? Och varför? Det var för övrigt första gången vi samlades på Götaplatsen inför paraden. Varje år så gör vi förändringar, som förhoppningsvis förbättrar festivalen, utifrån att vi utvärderar den genomförda festivalen samt med hänsyn till de förutsättningar vi har. Talare på Götaplatsen var Erik Ullenhag (FP), Thomas Martinsson (MP), Mona Sahlin (S),Soraya Post (F!) och Jesper Odelberg (V). Erik Ullenhag talade i egenskap av integrations- och hbt-minister, han är folkpartist. Thomas Martinsson talade i egenskap av ansvarigt hbtq-kommunalråd och ordförande i både kulturnämnden och det kommunala HBTQ-rådet, han är miljöpartist. Mona Sahlin var inbjuden till festivalen av en av våra samarbetspartners och eftersom hon är Regnbågsambassadör tillfrågades hon att hålla tal och är socialdemokrat. Soraya Post var tillfrågad utifrån att en svensk kvinna med romsk bakgrund för första gången i historien varit toppkandidat på en valsedel till EU-parlamentet och för sitt rättighetsarbete för den Romska befolkningen, vi vet att en del hbtq-personer med romsk bakgrund far illa och därför var Soraya viktig även i den frågan och hon är EU-parlamentariker för F! Jesper Odelberg är en känd göteborgsprofil och omtyckt artist som under många år kämpat för att göra världen mer tillgänglig för alla och mindre exkluderande, han är vänsterpartist.

I dessa två tillfällen har vi således haft talare som innehar olika uppdrag och eller egenskaper och de har tillhört följande partier: M, FP, S, MP, V och F! Förra året arrangerade West Pride en kärleksdag då medverkade kommunalråd från FP, M, MP och S i egenskap av vigselförrättare. Vid minst två festivalgenomföranden har statsministern tillfrågats och en rad andra politiker från olika partier men oftast svarar flertalet rikspolitiker nej. Att försöka misskreditera West Pride för att vi skulle ta ställning för vissa men inte andra politiska partier ser vi som ren okunskap och en djupt orättvis beskyllning. Öppna Moderater är välkomna att engagera sig i festivalen lika mycket som alla vi andra. Men då räcker det inte att bara prata och kritisera utan då krävs kreativitet, nya idéer och ett hårt arbete.

Vi vet att Öppna Moderater bedriver ett viktigt arbete inom sitt parti och har gjort ett gediget arbete med sina programpunkter på festivalen och sin medverkan i Regnbågsparken men ni är även välkomna att arbeta med förverkligandet av festivalen, vår finansiering och vårt gedigna uppsökande arbete. Att totalsåga West Pride och kräva indragna bidrag för att det inte fanns en moderat talare på Götaplatsen men i trädgårdsföreningen är inte bara ett hån mot allt arbete som lagts ner från West Prides och alla samarbetspartners sida, utan också ett knytnävsslag i ansiktet på alla goda krafter som jobbar helt ideellt för att göra Göteborg till en öppnare stad och Västra Götaland till en mer inkluderande region.

Hade vi t.ex. vetat att Kulturministern skulle vara på plats så hade även hon fått berätta om bl.a. det unika hbtq-uppdrag som olika myndigheter på kulturområdet fått av regeringen. Men vi hade ingen aning om att hon var på plats förrän efteråt när vi såg henne på bilder. Det borde ligga i Öppna Moderaters intresse att precis som många andra samarbetspartners och arrangörer informera festivalledningen om exempelvis ministerbesök.

Så här i efterhand är frågan om vi kunde ha gjort på något annat sätt. Och det skulle vi säkert kunnat. Även vi gör fel som vi vill rätta till. Varje talare hade kunnat få 1 min till sitt förfogande och vi hade kunnat ta upp representanter från alla partier i riksdagen och kommunfullmäktige som står bakom vår värdegrund. Men tanken var inte partipolitik, vilket var tydligt från alla talares sida. Ingen av talarna uppmanade någon att rösta på sitt parti utan uppdraget var att hålla ett kort regnbågstal på 2 min.

Vi vill också kort beröra de resterande felaktiga påståendena. De debatter, samtal, presentationer etc. som refereras i Öppna Moderaternas artikel arrangerades inte av West Pride utan av någon annan arrangör (se ovan vad West Pride arrangerat). Samma sak när vissa partier köpte in artister som de presenterade precis som alla andra programpunkter. Miljöpartiet som t.ex. hade sin kongress i Göteborg valde att lägga programaktiviteter i Regnbågsparken som de finansierade. Tre stora artister som de självfallet fick presentera och hela deras kongress avslutades med att gå med i paraden. Öppna Moderater hade också kunnat köpa in namnkunniga artister som hade blivit programlagda på scenen i Regnbågsparken. Alla partier, även Moderaterna, som ställer sig bakom festivalens värdegrund, är välkomna att avsluta sina stämmor och kongresser genom att gå med i Regnbågsparaden.

Klagomålet på lokaler är även det okunnigt. Lokalerna fördelas utifrån arrangörernas egna förväntade besökssiffror. Och huvudparten av seminarierna hölls på samma plats som moderaterna hade sina seminarier. Anledningen till att det inte dök upp så många besökare ska snarare arrangörerna analysera och inte lägga skulden på West Pride som genom alla våra samarbeten ordnade gratis lokaler. Moderaterna likt många andra arangörer valde även att använda sina egna lokaler. Påståendet om att West Pride inte skulle låta alla vara med på lika villkor är nonsens. Är det något vi arbetar med hårt så är det att inte exkludera.

Nu till frågan om vilka som medverkar i Regnbågsparaden. I år hade vi närmare 100 anmälda grupper. Nästan en fördubbling från förra året. Av de anmälda grupperna var det bara ett ekipage som inte tilläts gå med och det var en strippklubb som enligt oss inte uppfyller festivalens värdegrund. Hänvisningen till att autonoma grupper kränker borgerliga partier i paraden ser vi mycket allvarligt på. Givetvis är detta inget som vi accepterar. Vi tar starkt avstånd ifrån de grupper som på eget bevåg tar sig in i paraden för att förstöra för andra. Det motverkar paradens och festivalens syfte. Detta är något som West Pride påtalat flera gånger.

Vi sitter just nu med utvärderingarna av årets festival och detta är en punkt där vi inte lyckats. Samtidigt görs det löpande säkerhetsbedömningar och i många liknande fall görs bedömningen att det skulle skapa större oreda om polisen ingrep och då sker inga ingripanden. Från West Prides sida borde vi haft större beredskap längs paradvägen men även i år hade vi för få volontärer som kunde bevaka paraden. Detta är något som vi kommer att ta med oss inför nästa år så alla konstruktiva förslag är välkomna. Men det är också viktigt att vi får in utvärderingar om hur det gick till och vad som hände. West Pride är och har alltid varit tydliga med paradens syfte och att den är öppen för alla som ställer sig bakom vår värdegrund. Paraden är en manifestation för allas lika rättigheter och kränkningar mellan deltagarna är absolut oacceptabla. Polisen är just en sådan viktig myndighet som vi har ett mycket bra samarbete med och West Pride har bl.a. utbildat närmare åttio chefer och hela länspolismästarens ledningsstab. 

Slutligen riktas det anklagelser och personliga påhopp mot vår konferencier Tasso Stafilidis som är festivalens tidigare verksamhetschef och numera 2.e vice ordförande, att han skulle ha uppmanat paraden att skrika kommunistiska slagord. Visserligen har han ett förflutet som riksdagsledamot för (V) men han om någon gjorde sig känd som notorisk tvärpolitiker och lämnade det partiet som han dessutom kritiserade. 
Den talkörsparoll som han ropade ut till paraddeltagarna var: ”Inga rasister på våra gator – Fyll dem istället med bögar och flator!” (Han borde ha sagt ”Fyll dem med transpersoner, bögar och flator!”) Om Öppna Moderater tolkar detta som kommunistiska slagord så är det hemläxa på hbt-historia. Hela den svenska Priderörelsen som har sitt ursprung i den svenska frigörelsekampen för hbt-rättigheter och även i den politiska rörelse som följde efter Stonewallupproret i USA. En politisk kamp som tar avstånd från bl.a. rasism och hbtq-fobi. Tyvärr är den kampen inte över. Inte i världen och inte i Sverige. Den dagen då vi fått en värld fri från rasism och diskriminering, den dagen ska vi också lägga ner våra pridefestivaler. Öppna Moderater Väst är välkomna att tillsammans med oss andra kavla upp ärmarna och bidra till detta arbete!

Styrelsen för West Pride

Läs Öppna moderater Västs debattinlägg >