I år är första gången en biskop går med i West Prides Regnbågsparad. Per Eckerdal är biskop i Göteborgs stift och fanns på plats när paraden samlades inför avgång från Göteborgsoperan.

Varför är det viktigt för dig att gå med i paraden?
– 
Det är viktigt för mig att visa solidaritet, att kyrkan finns med i detta sammanhang. Jag vill gärna vara med och manifestera glädjen i att så många människor som tidigare har levt i det fördolda kan komma fram. Det är ett sundhetstecken för vårt samhälle.

Vilken betydelse har evenemang som West Pride?
– Jag tror att de är väldigt viktigt för att skapa öppnare och mer tillåtande attityder till varandra.

Ditt beslut att delta i West Pride-paraden har kritiserats från vissa håll inom kyrkan, hur vill du bemöta den kritiken**?**
– Det är inte alla som tycker att det är bra, nej. Men var och en måste ha sin resa och om det är någon som reagerar negativt tycker jag att de bör fundera kring sin egen ståndpunkt och vad som ligger bakom, så att man inte faller in i aggressivitet. Det är inte bra, varken för de själva eller för samhället.

Vad tror du att din medverkan i paraden sänder för signaler från Svenska kyrkans håll?
– Jag tror att det har någon slags symbolfunktion för dem som känner sig ängsliga och frågande. Att det kan vara ett stöd. Jag har inte rykte om mig att vara en linslus som hoppar på varje ny grej. Går jag med i paraden beror det på att jag har tänkt igenom det och menar någonting med det. 

Vad tycker du om stämningen hittills?
– Jag har precis kommit, men det är jättefintatt se all glädje. Bra att vi har fått sådan tur med vädret också.

Text och foto: Linda Svensson