Det är med stor stolthet vi vill offentliggöra att Metro är ny mediapartner till West Pride – HBTQ-Festivalen Göteborg. Ett samarbete som kommer innebära en betydligt större synlighet för festivalen runt om i hela Västra
Götalandsregionen.

– Vi vill jobba med West Pride för att visa vårt engagemang i det mångkulturella. Tillsammans med West Pride skapar
vi ett mycket bra evenemang som engagerar våra läsare i Göteborg och Västra Götalandsregionen, säger Lillemor
Walenius, marknadsansvarig Metro Göteborg.

– Vi är oerhört glada över att ha Metro som stolt mediepartner och jag är övertygad om att vårt samarbete kommer att ge Metro nya verktyg utifrån West Prides grundvärden. För oss kommer det här partnerskapet att innebära nya dimensioneri vårt mediearbete och utökade möjligheter i att tillgängliggöra festivalen för många fler, säger Tasso Stafilidis,
verksamhetschef för West Pride.

Samarbetet mellan West Pride och Metro innebär bland annat att Metro producerar en programtidning som distribueras den 20 maj, samma dag som festivalen drar igång med regnbågsflaggning runt om i hela staden. Upplagan når drygt 400 000 läsare. Metro trycker också en överupplaga av programtidningen som kommer att finnas tillgänglig under hela
festivalperioden fram till och med den 2 juni.

– Att Metro nu producerar festivalens programtidning kommer att öka vår synlighet lavinartat i hela Västra Götalandsregionen, vilket med all säkerhet kommer att ha en positiv och attitydförändrande verkan, säger Tasso
Stafilidis, verksamhetschef för West Pride.

För mer information, kontakta:
• Lillemor Walenius
marknadsansvarig, Metro Göteborg, Metro Nordic Sweden, 031–743 81 16, lillemor.walenius@metro.se
• Cecilia Alwin
försäljningschef, Metro Göteborg, 031-7438104, cecilia.alwin@metro.se
• Thomas Johnsson
marknads- och kommunikationskoordinator, West Pride, 070–595 61 68, thomas@westpride.se
• Tasso Stafilidis
verksamhetschef, West Pride, 070–376 04 03, tasso@westpride.se