Tips: Ta del av programmet med skärmläsare

West Prides webbsida är tillgänglig för personer med synnedsättning. Här kommer tips för dig som vill ta del av programmet och använder dig av skärmläsare:

  • För att komma till programmet, välj länken program. Navigera sedan till rubriknivå 1, exempelvis genom att skriva siffran 1 på det vanliga tangentbordet. För den som använder Mac/VoiceOver ska snabbnavigeringsläget vara påslaget fast det ska fungera. Det slås av och på genom att hålla ned vänsterpil och högerpil samtidigt. Den som använder Jaws ska inte behöva göra någonting speciellt.
  • Om du vill filtrera på en kategori ska du först markera fliken kategori. Därefter tappar tyvärr skärmläsaren fokus och ställer sig längst upp. Gör då om proceduren med rubriknivå 1.
  • Programmet presenteras i form av en tabell där datumet visas efter tid och program.
  • En smart funktion är att det går att skapa sitt eget program genom att logga in med facebook. Den funktionen fungerar bra med skärmläsare. Det går att kopiera över innehållet till word, spara en fil, kopiera över till ett minneskort och få uppläst i sin Daisyspelare. Den som har en punktskriftsskrivare skulle kunna skriva ut programmet i punktskrift.

​Guiden är utformad av ombudsman på Synskadades Riksförbund. Behöver du mer hjälp? Kontakta Caroline, 0763-071932