INSTÄLLD! Behöver hbtq-personer särskilda suicidpreventiva insatser?

Riksarkivet, Hörsalen

OBS! PROGRAMPUNKTEN ÄR INSTÄLLD! RFSL Ungdom och RFSL diskuterar hur suicidprevention för hbtq-personer tillsammans med Suicide Zero. Hur bör suicidpreventionen utformas och vad är skyddande faktorer? Vad är bra anhörigstöd och vad är signaler att vara uppmärksam på? Vi diskuterar både de möjligheter till stöd som finns, hur dessa kan bli bättre för hbtq-personer och vilka stödinsatser som behöver skapas.

Datum

7 juni 15.0016.30
Programnummer:
#275
Arrangör: RFSL Ungdom
Adress: Riksarkivet, Arkivgatan 9