Att förhålla sig kritiskt till identitet och auktoritet

Riksarkivet, Hörsalen
När du frågar eller fastslår vem du är bör du ställa dig frågan: ”Enligt vem, och på vilka villkor?”

Vem bestämmer om en viss person skall räknas som heterosexuell, bisexuell eller homosexuell? På vilka villkor fattas detta beslut? Vem bestämmer att det alls är på detta sätt vi ska dela in människor och deras sexualiteter? Och återigen, på vilka villkor? Svaret borde vara att det är du själv som bestämmer hur du identifierar dig. I det samhälle som vi lever i möter den attityden dock ofta motstånd. Vad innebär det att ha en ha en identitet? Svaret är olika för olika människor, men den sociala pressen från det omgivande samhället är ofta både hård och motsägelsefull.

Identitet kan lätt bli en genväg till auktoritet: Att något anses vara sant därför att talaren och/eller åhörarna upplever sig ha (eller pådyvlas att ha) en viss identitet. På det sättet blir uppdelningar i identiteter lätt ett verktyg för personer som försöker skaffa sig makt över andra människor.

Sociologen Xzenu Cronström Beskow ger en snabbkurs i perspektiv på identitet, i perspektiv på auktoritet, samt i metoder för kritiskt tänkande. Då med fokus på Genusminoriteter och Genusmångfald, på Sexuella minoriteter och Sexuell mångfald, samt på Romantiska/Relationella Minoriteter/Mångfald. Kort sagt: Det fält som ibland kallas för GSRM, men som betydligt oftare kallas vid namn som HBT, HBTQ eller HBTQIA+.

Datum

7 juni 13.0013.45
Programnummer:
#124
Arrangör: Föreningen Vetenskap och Folkbildning samt Humanisternas HBTQ-nätverk
Adress: Riksarkivet, Arkivgatan 9