Är kärleken fri?

Kulturhus Blå Stället, Stora Salongen
Om heder och HBTQ.

Ungdomar som lever i familjer med hedersnormer och inte är heterosexuella riskerar våld och dödshot. Hedersrelaterat våld och förtryck har hittills associerats med mäns våld mot unga heterosexuella kvinnor och nu på senare år med killar och män som gifts bort mot sin vilja, samt unga killar och män som vägrar att bevaka sina kvinnliga närstående.

Att också HBTQ-personer oavsett kön drabbas har uppmärksammats i betydligt mindre utsträckning vilket också leder till att dessa barn och ungdomar inte nås av insatser. HBTQ-personer som växer upp i en familj med hedersnormer är en särskilt utsatt grupp när det gäller våldsutsatthet.

Fryshusets verksamhet Elektra kommer under seminariet lyfta fram erfarenheter från personer med HBTQ-identitet som lever i hederskontext och ge en bild av deras utsatthet, vardag samt hur de dagligen får sina mänskliga rättigheter inskränkta. Elektra kommer också lyfta vikten av att arbeta intersektionellt mot hedersförtrycket, och ge exempel på olika insatser för den som drabbas. Hur kan vi tillsammans förebygga hedersrelaterat våld och förtryck? Hur kan vi agera när kärleken inte är fri?

Datum

2 juni 13.0014.30
Programnummer:
#206
Lokalens tillgänglighet:
Tillgänglig för rullstol/permobil. Ledarhund tillåten i lokalen.
Arrangör: Fryshuset i samarbete med SDF Angered
Adress: Kulturhus Blå Stället, Angereds Torg 13