RFSL: Utan allierade kommer vi inte framåt

Vi lever i en tid då hbtq-rörelsen sätts på prov. Dagligen möts vi av nyheter om hot, förföljelse och diskriminering av hbtq-personer. Motgångarna gör att en enad rörelse behövs allt mer, anser Magnus Kolsjö, vice förbundsordförande för RFSL.

Det var i början av våren som nyheten kom om att hbtq-personer i tjetjenien utsätts för en systematisk förföljelse. Nyheten mobiliserade snabbt ekonomisk insamling, politisk aktivitet och informationsförmedling för att klargöra vad som faktiskt sker. Samtidigt finns en kamp inrikes för att människor ska kunna identifiera sig och definiera sig som de själva vill genom en ny könstillhörighetslag. Det är bara några av sakerna som hbtq-rörelsen lägger kraft på just nu.

Varför behövs hbtq-rörelsen?

– Den behövs för gemenskapen och för att veta att man inte står ensam. Man behöver också kunna föra frågor framåt. Ensam är aldrig stark varken socialt eller politiskt, säger Magnus Kolsjö.

Vilka framgångar har hbtq-rörelsen haft de senaste åren?

– Stoppandet av tvångssteriliseringar av transpersoner är en stor framgång, men också den mobilisering vi har sett av hbtq-rörelsen kring situationen i Tjetjenien. Vi har bistått med nödvändig information och sett ledare ta upp frågan med Putin rakt inför Tv-kameror. Utan hbtq-rörelsen hade världens regeringar inte vetat vad som händer i tjetjenien.

Hur kan allmänheten förbättra situationen för hbtq-personer?

– Det handlar om att få personer utanför den egna målgruppen att vilja samma sak. Hbtq-rörelsen är många, men kommer aldrig att vara de 51 procenten som behövs för att få igenom någonting. Utan allierade så kommer vi inte framåt.

Och vilka viktiga frågor behöver få mer uppmärksamhet framåt?

– En av utmaningarna vi har, där Sverige inte har gjort någonting än, handlar om intersexpersoners rättigheter. I dag gör vården medicinska ingrepp som de anser är rätt på barn, men där personen inte har någon rätt att själv bestämma. Den här formen av övergrepp måste förbjudas. Även asylfrågan för hbtq-personer är en viktig sak framåt.

Vad är rörelsens utmaningar framöver?

– Hur man kan brinna för en fråga utan att brinna upp. Det är svårt att klara det när man vill se en förändring men lever med den utsatthet som det innebär att vara hbtq-person i Sverige.

Den 10:e juni är det dags för årets Regnbågsparad. West Pride vill i år att alla ska delta i manifestationen för hbtq-personers självklara rätt. Move With Pride, som är årets tema, står för att rörelsen inte får stanna och att ingen är fri förrän alla är fria. Gå paraden för hbtq-personers självklara rätt lördagen den 10:e juni klockan 15.