Welcome to Gothenburg

Människor som går i Regnbågsparaden.
Foto: Jennifer Ek Peter

-- English below --

Om två veckor, 21-24:e september i Göteborg, är det dags för EPOAs (European Pride Organisers Associations) årsmöte, the AGM.

Det betyder att ett hundratal representanter från prideorganisationer i hela Europa kommer till staden för att besluta om inriktningen för EPOA. Det som kommer att diskuteras är bland annat vilken stad och organisation som kommer få äran att förvalta värdskapet för EuroPride 2020. Hbtq-frågor i stort kommer att belysas genom olika seminarier.

– Framför allt är årsmötet ett sätt att samla kompetens och byta erfarenheter, säger West Prides verksamhetsledare Rebecka Adin.

– Genom att vi, tillsammans med Stockholm Pride, är värdar för både EuroPride 2018 och AGM har vi chansen att utveckla erfarenheter som kan ligga till grund för en bra utveckling för våra respektive organisationer. Det är också fantastiskt att sätta Göteborg på kartan som hbtq-stad genom att bjuda in hela Pride-Europa, säger hon. 

In two weeks, september 21th to september 24th in Gothenburg, it is time for the EPOA (European Pride Organizers Association) annual meeting, the AGM.
 
This means that hundreds of representatives from pride organizations across Europe gather in Gothenburg to decide on the direction of EPOA. What will be discussed is, among other things, which city and organization that will be the honored host of EuroPride 2020. LGBTQ rights in general will be highlighted throughout different seminars. 

– Above all, the annual meeting is a way of gathering skills and exchange experiences, says West Pride's festival manager Rebecka Adin.

– The fact that we, together with Stockholm Pride, will be hosts for both EuroPride 2018 and the AGM, we have the opportunity to develop experiences that can be used as a basis for good development in our organisations. It's also great to put Gothenburg on the map as lGBRQ-city by inviting the whole of Pride-Europe, says Rebecka.

Vi minns Kaj Heino

En illustrerad bild av Kaj Heino
Illustration: Caroline Gollungberg

Det är ett år sedan Kaj Heino, mångårig styrelseledamot i West Prides styrelse, gick bort. Saknaden är stor och vi minns Kaj med kärlek och stolthet. I juni delade vi ut första priserna till Kajs minne och han fortsätter vara en inspiration och finns för alltid i våra hjärtan.

Som hbtq-aktivist har Kaj varit betydelsefull och bidragit mycket till vår gemensamma kamp om allas lika värde och rättigheter. 

 

 

Göteborgs stad anordnar uppstartsmöte inför Europride 2018

En bild med ett publikhav och regnbågsflaggor

Vill du/ditt nätverk/din organisation samverka med Göteborgs Stad inför EuroPride 2018?

EuroPride är Europas största hbtq-arrangemang och 2018 ska det för första gången hållas i Göteborg. Festivalen arrangeras tillsammans av föreningarna Stockholm Pride och West Pride och startar i Stockholm (27/7 – 4/8) för att sedan fortsätta i Göteborg (14/8-19/8) där festivalen kommer att samarrangeras med Kulturkalaset. Temat för 2018 års Europride är: Two cities, one festival – for a united Europe, open to the world 

Stadsledningskontorets avdelning för mänskliga rättigheter ansvarar för att samordna Göteborgs Stads deltagande under EuroPride och bjuder därför in intresserade föreningar, samråd och allmänhet till ett första informations- och idémöte om möjligheter till samverkan. 

Har du/ditt nätverk/din organisation lust att delta? Vad har ni för förslag och reflektioner? Kom på uppstartsmöte 13 september! 

När? 13 september kl 18-21
Var? Frilagret (Heurlins plats 1 - ligger mellan Järntorget och Esperantoplatsen)
Vad? Information om vad staden kan erbjuda i form av samverkan och medel utifrån sitt förstärkta uppdrag. Idéer och förslag på aktiviteter och arrangemang. Dialog om möjlig samverkan.

Anmälan om deltagande senast 4 september till:
europridegbg@goteborg.se

Information: Anna-Carin Jansson, samordnare MR/HBTQ på Stadsledningskontoret: 0727-253744

West Pride deltar på Stockholm Pride!

Männsikor från West Pride står på Stockholms Centralstation och håller en West Pride-banderoll.

Vi är på plats!

Under fyra dagar kommer en delegation från West Pride att befinna sig på Stockholm Pride för att hämta inspiration till framtida festivaler och skapa ett större samarbete inför EuroPride 2018 Stockholm Göteborg.

Hittills har West Pride tillsammans med Göteborgs stads hbtq-råd anordnat ett samtal om Göteborgs väg framåt gällande hbtq-frågor. Självklart diskuterades även där nästa års EuroPride. 

– På EuroPride 2018 Stockholm Göteborg ska alla kunna hitta något som speglar en eller stärker en, sa EuroPride koordinator Alex Snäckerström under samtalet.

 

 

West Pride i Madrid - hämtar hem värdskap för EuroPride

Bild där personer från Stockholm Pride går i Gay-området Chueca.

West Pride och Stockholm Pride deltar denna vecka i WorldPride i Madrid för att hämta hem värdskapet för EuroPride 2018. 

Mer officiellt än så här blir det inte: På söndag tar West Pride och Stockholm Pride emot värdskapet för EuroPride 2018 genom en överlämning från Juan Carlos, president of WorldPride Madrid.

”Det ska bli spännande att äntligen hämta hem värdskapet. Det här är en dag som vi har sett fram emot sedan vi skickade in ansökan om EuroPride 2018”, säger Rebecka Adin, verksamhetsledare West Pride.

Förutom att ta över det lapptäcke som symboliserar värdskapet representerar Stockholm Pride och West Pride EuroPride 2018 genom deltagande i samtalspanel, tält i Pride Park och mottagningar inom WorldPride organisationen, där bland annat representanter från Värdstaden, Interpride och EPOA också deltar.

 

 

West Pride in Madrid - Receives hostility for EuroPride

 

West Pride and Stockholm Pride are this week attending WorldPride in Madrid to bring home the hosting of EuroPride 2018.

More officially than this can not be: This Sunday, West Pride and Stockholm Pride accept the hostility of EuroPride 2018 from Juan Carlos, President of WorldPride Madrid.

"It will be exciting to finally retrieve the hosting. This is a day we have been looking forward to since we submitted an application for EuroPride 2018”, says Rebecka Adin, CEO West Pride.

Besides taking over the patchwork symbolizing the hosting are Stockholm Pride and West Pride representing EuroPride 2018 through participation in a call panel, a Pride Park tent and WorldPride organization representatives, including representatives from the Host City, Interpride and EPOA.

Ja till könsneutrala äktenskap

En regnbågsbild där det står "Grattis Tyskland!"

Det var i den sista sessionen innan sommaruppehållet som den tyska förbundsdagen sa ja till könsneutrala äktenskap. 

393 röster var för samkönade äktenskap - och 226 emot, däribland Angela Merkel, Förbundskansler. Det var dock Angela Merkel själv som öppnade för möjligheten till omröstningen.

Glad sommar och grattis Tyskland! 

Frågor och svar om EuroPride 2018

En bild på en prideflagga med Göteborg i bakgrunden.

English

Vad är EuroPride?

EuroPride är ett årligt återkommande arrangemang, där en Pridefestival i Europa får rätten att använda titeln EuroPride. EuroPride är ett internationellt arrangemang som lockar besökare från hela Europa.

När är EuroPride 2018?

EuroPride 2018 Stockholm Göteborg äger rum 27 juli – 19 augusti 2018. Festivalen startar i Stockholm 27:e juli och pågår fram till den 5:e augusti. Efter det flyttas hela festivalen till Göteborg där den pågår från 14:e augusti till 19:e augusti. EuroPride Parade kommer att äga rum i Göteborg.

Varför vill West Pride och Stockholm Pride anordna EuroPride?

Under EuroPride 2018 anordnas arrangemanget gemensamt mellan de två festivalerna Stockholm Pride och West Pride. Genom ett gemensamt värdskap för EuroPride vill de två festivalerna utmana EuroPride-konceptet och skapa en glädjefest som sträcker sig över tre veckor. Målet är också att binda ihop Sveriges två största städer, Stockholm och Göteborg.

Vad är eventets slogan?

”Two cities, one country - for a united Europe, open to the world”

Vad bidrar EuroPride till?

Genom att vara värd för EuroPride uppstår ett större intresse kring hbtq-rättigheter i värdlandet. Många internationella journalister bidrar till att granska hur rättigheterna ser ut i landet som är värd. Det kan i sin tur skapa forum för politisk påverkan. I år sammanfaller denna utökade journalistiska bevakning med att det är valår, vilket kan sätta tonen för en ökad diskussion som sätter hbtq-personers rättigheter i större politiskt ljus.

Varför är festivalen i augusti i stället för i juni nästa år?

Festivalen kommer att arrangeras i samband med Göteborgs kulturkalas, som också kommer att kläs i regnbågsfärger. Genom att EuroPride i Göteborg sammanfaller med Göteborgs kulturkalas ges möjligheten att göra festivalen större och för fler personer. 

När är EuroPride paraden?

  • EuroPride paraden i Stockholm är lördagen 4e augusti. 
  • Europride paraden i Göteborg med den officiella avslutningen är lördag 18e augusti.

Hur länge har EuroPride funnits?

1992 anordnades första EuroPride i London.

Hur uppkom EuroPride?

Det organiserades många olika pridefestivaler i världen, som var inspirerade av Stonewall. I samband med att priderörelsen växte startades samlingsorganisationen EPOA (European Pride Organisers Assosiation) för internationell solidaritet. EPOA startade ett större arrangemang som skulle lyfta hbtq-frågor internationellt. Detta är EuroPride.

Vilka får komma på EuroPride?

Alla som står upp för- eller har behov av hbtq-rättigheter.

Vad är skillnaden mellan EuroPride och West Pride?

Festivalen blir större och får ett mer internationellt fokus. Göteborg kommer under veckan att ha många internationella gäster på besök.

Vad är speciellt med EuroPride 2018?

För första gången i EuroPrides historia anordnas festivalen av två värdstäder. Stockholm Pride och West Pride vill utmana EuroPride-konceptet och bidra till att skapa gränsöverskridande samarbeten som gynnar hbtq-personer i stort.